Nieuwe tijdschrifttitel van Weyerman gevonden

amsterdamsche-heremyt-nr-1vrijdag 21 oktober 2016 – Je hebt spooktitels en spooktitels. Boekhistorici verstaan onder spooktitels doorgaans titels van boeken die niet bestaan. Maar die definitie blijkt te simpel wanneer je een paar spooktitels van Weyerman onder de loep neemt.

Weyermans vierdelige Kroniek der Paruyken is zo’n spooktitel. In juni 1730 verschenen in de Vrolyke Tuchtheer en de Amsterdamse Courant verschillende advertenties, waarin te lezen stond dat Weyerman met dit pruikenboek op de markt zou komen. Maar wat er ook verscheen, geen Kroniek der Paruyken. Na veel speurwerk kwam Jan Bruggeman erachter hoe Weyerman brokstukken van het manuscript in ander werk heeft ingelast.

Ook Weyermans tijdschrift Schouwburg der Hartstogten is een spooktitel, al lijkt het erop dat het blad wel degelijk is verschenen onder deze titel. Spoken doet de titel vooral in de hoofden van speurders als – wederom – Jan Bruggeman, die de vier afleveringen nog steeds niet heeft teruggevonden.

En dan duikt er ineens een nieuwe spooktitel op. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Één reactie

Revolutie in Leuven

Jan-Baptist Hous houdt de woelige tijd bij

pruikenmaker-door-jan-van-luykendonderdag 20 oktober 2016 – Voor veel Nederlanders, niet alleen van boven de Moerdijk, is de geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden in de periode tussen de Tachtigjarige Oorlog en de vestiging van het Koninkrijk der Nederlanden volstrekt duister. Die geschiedenis ís ook zeer ingewikkeld, de geschiedschrijving van die eeuwen in het Noorden niet goed bekend.

Voor veel Vlamingen die in die eeuwen leefden, was het ook niet altijd kristalhelder hoe de verhoudingen in hun land precies lagen. De Leuvense pruikenmaker Jan-Baptis Hous reageerde op de grote onzekerheden van zijn tijd door het bijhouden van een kroniek. Die kroniek vertelt van het tijdvak 1792-1815. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Quasimodo’s in de Scheldevallei

Jonge snaken als wilde klokkenluiders

beeld-van-klokkenluidster-lammeghien-boonstra-voor-de-kerk-in-steenwijkdinsdag 18 oktober 2016 – In het tijdschrift Biekorf. West-Vlaamse Archief voor Geschiedenis, Archeologie, Taal- en Volkskunde 116 (2016), nr 3 ( p. 352-355) trok een kort artikel van Lucien van Acker mijn aandacht. Het was getiteld ‘De wilde klokkenluiders uit de Scheldevallei’ en het beschrijft wangedrag van jongeren, in het bijzonder in de achttiende eeuw. Als het toezicht van meneer pastoor en andere kerkelijke functionarissen wat te wensen overliet, maakten ‘jonge snaken’ zich schuldig aan ‘wildluiderij’.

Wildluiderij? Belletje trekken? In allerlei Vlaamse dorpen, maar ook in dorpen in Friesland elders in Noord-Nederland, trokken jongeren in het geheim en wild aan de klokstringen, wat niet alleen een duivels kabaal veroorzaakte, maar ook meer dan eens leidde tot beschadiging van de klokken, ja zelfs tot het barsten ervan. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Merkwaardig (week 41)

boekenkastzondag 16 oktober 2016 – Dankzij Google Alerts en diverse tipgevers komen er iedere week nogal wat websites voorbij met opmerkelijke berichten over de 18e eeuw. De oogst van deze week is zoals altijd een allegaartje en gaat vergezeld van een afbeelding van boeken, van stáááápels boeken: deze keer een foto van een moderne boekenkast met stapels liggende boeken. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Feith uit de tijd?

Bert Paasman herinnert zich Rhijnvis en de anticonceptie

illustratie-uit-julia-van-feithdonderdag 13 oktober 2016 – Zeer onlangs verscheen een bijzondere en ongewoon dikke aflevering van Nieuw Letterkundig Magazijn. 124 bladzijden!

Het Magazijn is een uitgave van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, die dit jaar 250 jaar bestaat. Vanwege dat jubeljaar is er bijzondere aandacht voor bijzondere boeken van leden van de Maatschappij.

Rhijnvis Feith opent het bal. In 1783, het jaar waarin zijn Julia verscheen, werd hij lid van Maatschappij. Het is Bert Paasman die in vier bladzijden Feith in zijn twintigste eeuw zet. De twintigste eeuw van Bert Paasman dus.

Mooi om weer wat van Bert Paasman over de Nederlandse literatuur van de achttiende te lezen. Hij is een intelligente lezer en nauwkeurigheid is een van zijn belangrijkste deugden. In Amsterdam, waar Paasman een mensenleven college gaf, heb ik me slechts spaarzaam onder zijn gehoor gevoegd. Toeval? Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uren met Henk

Hiërarchie in de Nederlandsche Muzen-Almanak

nederlandsche-muzen-almanakdinsdag 11 oktober 2016 – Op woensdag 28 september promoveerde Henk Eijssens in zijn geboorteplaats Amsterdam op een proefschrift over 21 nummers van de Nederlandsche Muzen-Almanak. Die almanak begon in 1819, in 1841 was voor Henk de lol ervan af.

De oppositie liet op de woensdag niet na de promovendus te knuffelen. Mooie woorden, zoals dat dan heet, en wie het geluk heeft de altijd hulpvaardige Henk Eijssens te kennen, weet dat er niets aan gelogen of overdreven is. Bij herhaling memoreerden de mannen en vrouwen in toga, allen met een lange loopbaan in vrijgesteldheid, dat Henk toch wel erg lang over zijn proefschrift had gedaan. Het mocht wat! Ja, dames en heren, die man had … werk.

Vóór en na 28 september heb ik Henks boek gelezen: De literaire almanak als standmeter van de Nederlandse poëzie. Gedemonstreerd aan de Nederlandsche Muzen-Almanak (1819-1840). Net uit! Een merkwaardig boek dat elegant op enkele gedachten hinkt.  Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Één reactie

Merkwaardig (week 40)

bogsamlerzondag 9 oktober 2016 – Dankzij Google Alerts en diverse tipgevers komen er iedere week nogal wat websites voorbij met opmerkelijke berichten over de 18e eeuw. De oogst van deze week is zoals altijd een allegaartje en gaat vergezeld van een afbeelding van boeken, van stáááápels boeken: deze keer van het Deense project ‘BogSamler / New Modern Library’. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Een vergeten ontploffing

ontploffing-schip

Ontploffing van een Nederlands schip tijdens de Vierde Engelse Oorlog. Gravure door Dirk de Jong. Collectie Rijksmuseum.

dinsdag 4 oktober 2016 – Dat je als beste stuurman soms maar beter aan de wal kan staan moeten Cornelis Vervenne en Jacobus de Bois zich op 18 oktober 1785 terdege hebben gerealiseerd. Zij waren respectievelijk schipper en opperstuurman van het slavenschip Neptunus dat in de avond daarvoor met vermoedelijk tweehonderd slaven aan boord de lucht in vloog.

Dit was geen oorlogsactie. De Vierde Engelse oorlog was al beëindigd. Deze explosie maakte een einde aan een van de weinige opstanden op een Nederlands slavenschip. De Middelburgse historicus Ruud Paesie, die al enkele grondige boeken en artikelen over slavenhandel op zijn naam heeft staan, onderzocht het verloop van deze tragische geschiedenis en heeft er een helder en genuanceerd boek over geschreven.

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Merkwaardig (week 39)

boekentrein-in-iranzondag 2 oktober 2016 – Dankzij Google Alerts en diverse tipgevers komen er iedere week nogal wat websites voorbij met opmerkelijke berichten over de 18e eeuw. De oogst van deze week is zoals altijd een allegaartje en gaat vergezeld van een afbeelding van boeken, van stáááápels boeken: deze keer een bibliotheektrein in Iran. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Biografen en hun biografieën

jan-ekels-schrijver-die-zijn-pen-versnijdt-coll-rijksmuseumzaterdag 1 oktober 2016 – Aan de populariteit van de historische biografie lijkt geen einde te komen. Ieder jaar verschijnen er tal van nieuwe levensbeschrijvingen van vroegmoderne vorsten, staatslieden, kunstenaars en drukkers. Doorgaans zijn het klassieke, chronologisch geordende levensbeschrijvingen, stevig ingebed in de historische context, tot tevredenheid van de meeste recensenten en lezers.

Tot nu ontbrak het in de Lage Landen nogal aan reflectie op de biografische methode ten aanzien van de vroegmoderne tijd. Het jaarcongres van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis (VNVNG), op vrijdag 28 oktober 2016, biedt een forum tot reflectie over de theorie en de methode in biografische teksten over deze periode. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen