Voetnoot (3)

Amsterdam heeft nu ook zijn ‘slapende philosoof’

zaterdag 25 maart 2017 – In 2007 verzorgde André Hanou, bij gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Stichting Jacob Campo Weyerman, een uitgave van het pamflet De slapende philosoof in ’t harnas gejaagt door den Goliath J.C. Weyerman.

Dit pamflet is nog niet gedigitaliseerd, en het is uiterst zeldzaam: tot eind vorig jaar was er alleen een exemplaar bekend dat in de UB van Gent bewaard wordt. Maar bij het doorkijken van ongeïnventariseerd materiaal in de UB van de Universiteit van Amsterdam vond conservator Adriaan Plak een tot dan toe onbekend exemplaar van dit werkje. Het zal binnenkort in de catalogus van de Amsterdamse UB opgenomen worden.

De slapende philosoof haalt uit naar Weyerman vanwege zijn oneerbiedige levensbeschrijving van Syberg. André Hanou dateerde De slapende philosoof tien jaar geleden voorzichtig rond 1735.  Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Lessen in fatsoen van toen en nu

Marleen de Vries en de heropvoering van de late achttiende eeuw

donderdag 23 maart 2017 – Marleen de Vries legt zich geen grenzen in de tijd op: zij schrijft vol vaart over de achttiende en leeft gretig in de nieuwe eeuw en ziet de weerspiegeling van de ene in de andere eeuw. In de Daendelslezing, die zij 13 oktober vorig jaar hield, bracht zij de eeuw, waar zij zo veel en zo goed over schreef, op het spreekgestoelte om de 21e eeuw lesjes te leren.

Haar betoog, onlangs onder de titel Geen stijl of lange tenen uitgegeven door uitgeverij Vantilt, opent met een vergelijking tussen het laatste kwart van de achttiende eeuw en het eerste kwart van de nieuwe eeuw. Zij ziet veel overeenkomsten, zoals Joost Rosendaal die ook zag in De Nederlandse Revolutie (2005), althans in de proloog en epiloog van diens studie. Marleen de Vries richt zich niet zo zeer op het fenomeen van de demonisering, wat Joost Rosendaal deed, maar op de vraag wat toen toelaatbaar was en wat niet en wat we daar voor onze tijd van kunnen leren. Ergens noemt Marleen de Vries die nieuwe tijd het begin van het tweede millennium, maar dat lijkt me een millenniumpje te vroeg. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Één reactie

Vacature Gent

Het politieke lied in de Noordelijke Nederlanden omstreeks 1800

woensdag 22 maart 2017 – De vakgroep Letterkunde van de Universiteit Gent heeft voor 48 maanden een voltijdse betrekking vacant voor een promovendus. De aanwerving vindt plaats in het kader van een vierjarig onderzoeksproject op het terrein van de historische letterkunde en muziekwetenschap, gefinancierd door het Bijzonder Onderzoekfonds (BOF) van de Universiteit Gent, met als titel: Singing Communities: Dutch Political Songs and the Performance of National Identity (1775-1825).

De promovendus zal binnen dit project onderzoek doen naar de gemeenschapsvormende werking van het politieke lied in de Noordelijke Nederlanden omstreeks 1800. Het politieke lied werd in die periode een belangrijke functie toegedicht in het versterken van een nationale identiteit. Singing Communities onderzoekt die identiteit aan de hand van Nederlandse liederen uit de periode 1775-1825. Het richt zich met name op de mogelijke spanningen tussen het gewenste gemeenschapsvormende effect van de liederen op de zangers en de harde politieke realiteit van verdeeldheid en crisis. De volledige projectomschrijving is op te vragen bij Kornee van der Haven. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Voetnoot (2)

Weyerman en het verfoeijelijk Pasquil van Nathaniel Mist

dinsdag 21 maart 2017 – Op p. 331 van de Rotterdamsche Hermes (nr. 49, 26 Juni 1721) maakt Weyerman zich bijzonder kwaad over

Mr: Mist, de Drukker van het verfoeijelijk Pasquil tegens den Koning van Groot Brittanje, dat in zyn front met deze twee regelen van Maro prykt,
O Socii (neque enim ingnari Sumus ante malorum)
O passi graviora! Dabit Deus his quoque finem.

In De Rotterdamse woelreus legt Elly Groenenboom uit wie Nathaniel Mist was en waarom hij Weyerman niet lag: Mist was een rechtgeaarde Tory. Hij beschouwde Jacobus II en diens nazaten in mannelijke lijn als rechtmatige troonopvolgers. Daarom wees hij de Glorious Revolution van Willem III en het geharrewar met de daaropvolgende protestantse bezetting van de troon keihard af. Weyerman daarentegen was een volgeling van Willem III en onderschreef de door het parlement goedgekeurde opvolging door Queen Anne en uiteindelijk Georg Ludwig van Hannover, die koning George I werd.

Elly wist destijds het pasquil niet te traceren, maar inmiddels is duidelijk geworden om welke publicatie het gaat. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Merkwaardig (week 12)

zondag 19 maart 2017 – Dankzij Google Alerts en diverse tipgevers komen er iedere week nogal wat websites voorbij met opmerkelijke berichten over de lange 18e eeuw. De oogst van deze week is zoals altijd een allegaartje en gaat vergezeld van een afbeelding van de boekenwereld. Deze keer is het de nieuwe stadsbibliotheek van Gent die vorige week is geopend. ‘Een belevenisbibliotheek’, aldus een van de eerste bezoekers. Het gebouw heeft een vloeroppervlak van zo’n 20.000 m², en telt twee ondergrondse en vijf bovengrondse verdiepingen. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Één reactie

De prinses en de minister

Gestuite reisjes van een Pruisische prinses en een Turkse minister

donderdag 16 maart 2017 – Goejanverwellesluis? Rumoer in 1787, omdat de echtgenote van de lamgeslagen stadhouder vanuit Nijmegen koers zette naar, naar Den Haag vermoedelijk. Zij werd op 28 juni van dat revolutiejaar door een Gouds vrijkorps tot staan gebracht, opgebracht naar de boerderij van Adriaan Leeuwenhoek. De van oorsprong Pruisische prinses werd daar vergast op wijn, bier en tabak, bij haar gang naar het toilet werd er strikt op haar gelet.

Rotterdam! Afgelopen weekend waagde de Turkse minister van Familiezaken zich in gezelschap van veiligheidsmannen op weg naar het Turkse consulaat in Rotterdam. De Nederlandse overheid kreeg er lucht van, al was het maar omdat er van haar voornemens bepaald geen geheim gemaakt was. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Omhoog kijken

woensdag 15 maart 2017 – Zondagochtend kijkt de radio voor mij. Tijdens een uurtje Vroege Vogels (Radio 1) kijken mensen voor mij omhoog en zien ze kraanvogels, leeuweriken en ander hoogvliegers. In Tussen Hemel en Aarde (Radio 4) gaat het nog hoger en wordt me een glimp van de hemel gegund. En in OVT (terug naar Radio 1) kijken de presentatoren om zich heen en blikken zij terug, naar hedendaagse en minder recente geschiedenis.

Maar op zaterdag kijk ik zelf, als ik een tentoonstelling bezoek of ergens een wandeling maak. Om me heen kijken gaat mij redelijk af, maar als ik omhoog kijk gaat dat meestal niet verder dan een gevelsteen of een fronton. Een paar weken geleden zag ik zo in Schiedam een vergaarbak. Een vergaarbak bevindt zich tussen dakgoot en regenpijp, om te bevorderen dat het regenwater op een ordelijke manier wordt afgevoerd. Het zijn meestal weinig opmerkelijke voorwerpen, en dat geldt ook voor die aan de huizen van mijn buurman en mij. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Jaarvergadering Het Bilderdijk-Museum

maandag 13 maart 2017 – INVITATIE voor een middag met lezingen over ‘Bilderdijk digitaal’ en ‘Helmers herdacht’

Op vrijdag 24 maart 2017 vindt de jaarvergadering van Het Bilderdijk-Museum plaats. Locatie: Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam. Zaal Forum 2 (hoofdingang, 1e verdieping).

Programma
13.00u — Inloop
13.30u — Ledenvergadering 
14.00u — Lezing Joris van Eijnatten: ‘De dichter courant. Bilderdijks digitale afdruk in één miljoen kranten’
14.45u — Pauze
15.00u — Boekpresentatie Rinus van Hattum, ‘Helmers herdacht’
ca. 15.30u — Sluiting

¶ Meer info over de jaarvergadering vind je hier. Het boek Helmers herdacht. Gedichten van Jan Frederik Helmers (1767-1813), samengesteld en ingeleid door Rinus van Hattum en Lotte Jensen (EON Pers 2017) kun je hier bestellen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Merkwaardig (week 11)

zondag 12 maart 2017 – Dankzij Google Alerts en diverse tipgevers komen er iedere week nogal wat websites voorbij met opmerkelijke berichten over de lange 18e eeuw. De oogst van deze week is zoals altijd een allegaartje en gaat vergezeld van een afbeelding van boeken. Deze keer is het een prent met het interieur van de Franeker universiteitsbibliotheek. De collectie bestond voornamelijk uit folianten, die de eerste honderd jaar van het bestaan van bibliotheek aan kettingen bevestigd waren. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Voetnoot (1)

Hoe goed was het geheugen van Weyerman?

donderdag 9 maart 2017 – Nu en dan, als de tijd het toelaat, lees ik een aflevering van een van de periodieken van Weyerman. Vaak levert dat vragen (en mogelijke antwoorden) op die niet in een Mededelingen-waardig artikel om te zetten zijn, maar die ik toch ook niet voor mezelf wil houden.

Ik hoop, al zal dat niet met regelmaat zijn, af en toe wat van mijn voetnoten bij het werk van Weyerman aan de redactie van de site te kunnen leveren. Jan Bruggeman, die wezenlijk aan de tekst van vandaag heeft bijgedragen, lijkt ook enkele van zulke bijdragen te gaan leveren, en als anderen hun opmerkingen over het werk van Weyerman op deze manier willen publiceren, dan juichen wij dat uiteraard toe.

Vandaag wil ik wijzen op twee passages in de Rotterdamsche Hermes. In de eerste nummers verwijst Weyerman tweemaal naar een Italiaanse dichter zonder die bij naam te noemen. In nummer 5 (27 september 1720) schrijft hij: Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Één reactie