Voetnoot 31

Alweer: een bijzondere gebeurtenis

Sir Andrew Fountaine door Jonathan Richardson

dinsdag 24 oktober 2017 – In aflevering 16 van Den Kluyzenaar in een vrolyk humeur (ongedateerd, mogelijk uitgebracht op 18 mei 1733) schrijft Weyerman op p. 125 over een bijzonder gebeurtenis (zie ook Voetnoot 30). In de Leydse Courant heeft hij namelijk gelezen over een enorme brand in Londen:

Uyt Londen meld de Leydsche kourant, dat ‘er brand ontstont op voorleden zaturdag ochtend, in een chokolaathuys, in welke brand voor ontrent tienduyzent ponden sterlings, toebehoorende aan den Ridder Andries Fontaine, door het vuur zyn verteert.

Zo’n bericht stond inderdaad in de Leydse Courant, en wel op woensdag 13 mei 1733 (in Delpher foutief gedateerd op 15 mei 1733):

Londen den 12 Mey. […] Zaturdag-ochtent ontstond Brand in een Chocolaat-Huys in St. James-Street, waardoor het zelve met noch een ander in korten tyd inde Assche gelegt, en drie andere zeer beschadigd wierden; De Koning en de Prins van Wales kwamen daar, en gaven door haare tegenwoordigheid veel Aanmoediging om de Brand te blusschen aan het Volk, ’t geen 20 en de Garde 5 Guineas bekwamen; door die Brand is considerabele Schade geschied, en daar zyn voor omtrent 10000 P. Sterl. In Bankbriefjes, toebehoorende aan den Ridder Andries Fontaine, door het Vuur verteerd.

(N.B. de Leydse Courant rekende datums van Engelse berichten om naar de Gregoriaanse kalender, die op het Continent de standaard was.)

Wat was er waar van dit bericht in de Leydse Courant, strookt het met wat in de Engelse kranten bericht is? Hoe was Sir Andrew Fountaine bij deze brand betrokken? Had hij inderdaad tienduizend pond aan bankbiljetten in een horecagelegenheid ondergebracht? Een pond was toen ongeveer tien guldens waard, en vijfhonderd gulden was voor een handwerksman een keurig jaarinkomen …

Latere verwijzingen naar de brand gebruiken vrijwel altijd alleen het bericht dat op maandag 30 april (Old Style) in de Daily Courant stond:

On Saturday Morning about Four o’Clock, a Fire broke out at Mr. Arthur’s, at White’s Chocolate-house in St. James’s-Street, which burnt with great Violence, and in a short time intirely consumed that House, with two others, and much damaged several others adjoyning.
It is said to have begun in a Stove Chimney in White’s Chocolate-House; Mrs. Arthur, to escape the Flames, was obliged to leap out of a Window two Pair of Stairs, upon a Feather Bed, which she flung out first, and received no other Damage than only bruising her Knees.
Two of the Fire-men were very much hurt by the Fall of some Chimnies. Mr. Arthur’s Goods had been insured (which was to the Value of 400 l.) but since last Lady-Day, and had not time to save the least Thing in the World, having lost to the Value of 200 l. in Plate, and about 100 l. in Cash.
His Majesty and his Royal Highness the Prince of Wales were there on foot for above an Hour, and greatly encouraged the Fire-Men and People to work at the Engines, a Guard being ordered from St. James’s, to keep off the Populace that stood idle.
His Majesty was also most graciously pleased to order Twenty Guineas among the Fire-men, and others, that worked at Engines, and Five Guineas to the Guard.

In het bericht vallen meerdere details op. De brandweerspuit, waarover Jan en Nicolaas van der Heyden een halve eeuw eerder hadden gepubliceerd, had ook zijn weg naar Londen gevonden. En de koning en de kroonprins waren snel ter plekke, en moedigden de mensen die de brand blusten aan. Dat was overigens wel begrijpelijk, want de brand was vlakbij St. James’s Palace, en zij hadden dus persoonlijk belang bij het bestrijden van de brand. Maar het bericht noemt Andrew Fountaine en zijn gigantische verlies niet.

Het was dan ook zaak om meer Engelse kranten te bekijken. Daarover later meer. –Jan Bruggeman & Jac Fuchs

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.