Hoe overhandig je een presentexemplaar?

Pinto-wapen in de Harlemias

donderdag 15 februari 2018 – Op 18 januari noemde ik terloops de heruitgave van de Harlemias, of Eerste Stichting der Stad Haarlemvan Theodoor Schrevelius (Dirk Schrevel), die in 1754 door de drukker/boekhandelaar Joannes Marshoorn verzorgd werd.

Marshoorn droeg die uitgave op aan Aaron de Joseph de Pinto. Deze was Amsterdammer, en bezat ook een huis in Den Haag, waar zijn vrouw vandaan kwam, maar welke band hij met Haarlem had, is mij niet duidelijk geworden.

In het familiearchief De Pinto in het Joods Historisch Museum bevindt zich een briefje van Marshoorn aan Aaron de Pinto (documentnummer D004838). Met die brief biedt hij Aaron de Pinto enkele exemplaren van de Harlemias aan, vanwege de opdracht die hij erin opgenomen heeft. Dat maakt de brief bijzonder: zo’n begeleidende brief heb ik niet eerder gezien.

Even bijzonder lijkt me dat Marshoorn suggereert dat hij zonder voorafgaand overleg tot deze opdracht gekomen is, en dat hij hoopt dat die Aaron de Pinto welgevallig zal zijn. Ik dacht dat het gebruik was om eerst om toestemming voor een opdracht te vragen. Het zou kunnen zijn dat Marshoorn hier een heel verhullende beleefdheidsformule gebruikt, maar ik lees dat er niet in. Is er iemand die ervaring met het duiden van zulke formele brieven heeft?
De tekst van de brief luidt:

Ed. Heer Aron de Pinto,
De stoutheid genomen hebbende, uw luisterryke Naam en Wapen te plaatzen voor nevensgaande Beschryving der Stad Haarlem, zo neeme de vryheid, myn Heer, het eerste paar Exemplaaren UE. toe te zenden en op te offeren, als mede de Tytel-Tekening van Taco Jelgersma: het een en ander, alsmede myn Opdragt aan UE, hoope ik, zal UE. aangenaam zyn.

Ed. Heer,
Na vrindelyke Groetenisse,
blyve ik UE. DWd.
Joh. Marshoorn

Haarlem
25 Oct.
1754

Ik dank de medewerkers van het kenniscentrum in het Joods Historisch Museum voor het ter beschikking stellen van de afbeelding van de brief, en voor de toestemming voor het gebruik.

De tekening van Taco Jelgersma heb ik niet in het familiearchief De Pinto aangetroffen, net zo min als een exemplaar van het boek. Maar in de negentiende eeuw is wel een afdruk van de gravure bij de opdracht met het familiewapen, door een nazaat van Aaron van toelichting voorzien en voorin in een van de familiegeschiedenissen ingebonden die in het familiearchief bewaard worden (documentnummer D004909). – Jac Fuchs

Wapen familie de Pinto met vijf liggende halve manen, geflankeerd door twee personificaties (±1745).

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.