Orangist in hart en nieren

vrijdag 9 maart 2012 – De biografie van Willem Anne Schimmelpenninck van der Oije (1750-1816) geeft een kijkje in het bestuurlijke en privéleven van een Gelderse regent. Hij was in Gelderland de meest vertrouwde adviseur en toeverlaat van stadhouder Willem V.

Aanvankelijk zag het ernaar uit dat Schimmelpenninck de rijkdommen van zijn adellijke familie alleen maar zou uitbouwen. Maar het politieke tij zat hem niet mee. De aristocratie, die door de stadhouder altijd met regentesk pluche werd bevoordeeld, kwam onder vuur te liggen.

De Veluwse regent trok zich uit de politieke arena terug. De komst van de Fransen in 1795 en de stichting van de Bataafse Republiek betekenden het definitieve ontslag uit al zijn ambten. De laatste zestien jaar van zijn leven woonde hij in alle rust en stilte op Huis de Poll. Met de politiek bemoeide hij zich niet meer.

¶ M.A.M. Franken, Willem Anne Schimmelpenninck van der Oije. Een notabel Gelders regent op het breukvlak der tijden (1750-1816), Uitgeverij Matrijs. ISBN 978.90.5345.442.8. 256 blzz voor € 24,95.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.