De ongodistery van de achttiende eeuw

Keur van belangrijke tafereelen uit de lijfstraffelijke regtspleging in Engeland uit de achttiende eeuw (Amsterdam 1837)

maandag 26 maart 2012 – Hoe keken onze voorouders uit de 19e eeuw aan tegen de 18e eeuw? Wat vond men van denkers als Spinoza, Voltaire en Bayle? Citaat: ‘De achttiende eeuw, zoo vruchtbaer in gruwelen, en goddelooze schriften, wordt, om hare helsche zamenzweringen, voornamelyk eene goddelooze eeuw genoemd.’

Dit schrijft ‘roomsch priester’ Lodewijk Jodocus Haspeslagh in zijn Goddeloosheyd der achttiende eeuw, of Kort-begryp van de zamenzweeringen der philosophisten, vrymetzelaers […] (Brussel 1801; editie Gent 1847 ).

Het jaarcongres van de Werkgroep Negentiende Eeuw heeft als thema ‘De achttiende eeuw in de negentiende eeuw’. In een call for papers nodigt de werkgroep sprekers uit om in te gaan op vragen als:

  • Welk beeld ontstond er over de achttiende eeuw in de negentiende-eeuwse literatuur, kunst of geschiedschrijving?
  • Is er een continuïteit of radicale breuk tussen het ‘traditionele’ en het ‘moderne’ bestuurlijke ethos, zoals zich dat begin negentiende eeuw manifesteerde?
  • In hoeverre vormde de Franse Revolutie een breuk in het politieke denken?
  • In hoeverre is er bijvoorbeeld sprake van doorwerking van het achttiende-eeuwse republikanisme in de negentiende eeuw?

Leuk congres. Op 14 december 2012 in Amsterdam.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.