Biografie van de dichter Revius

zaterdag 28 april 2012 – Zojuist verscheen het proefschrift Eerst de waarheid, dan de vrede. Jacob Revius 1586-1658, van Enny de Bruijn (persbericht UU).

Volgens haar eigen website richt De Bruijn zich in deze biografie op Revius’ opvattingen over dichterschap, kunst, cartesianisme, islam, geschiedschrijving en kosmologie. Zijn theologische opvattingen over bijvoorbeeld de leer van de drie-eenheid of de rechtvaardigingsleer blijven op de achtergrond.

Jakob Revius (Reefsen) was een van de belangrijkste gereformeerde opinieleiders in de 17e eeuw. We kennen hem vooral als geleerd dominee en dichter (Over-ysselsche Sangen en Dichten). Zijn mening over de hot issues van zijn tijd stak hij niet onder stoelen of banken. Zo schreef hij over rooms-katholieken, joden en moslims, over de regentenpolitiek, over de predestinatieleer, over onderwijs, literatuur, astronomie, haardracht – en allerlei andere culturele verschijnselen. Citaat uit het NNBW:

Na 1647 was Revius in voortdurenden strijd gewikkeld met Cartesius, wiens beginselen in Leiden steeds meer aanhang vonden en wiens volgelingen met groote beslistheid optraden; voor hem was het een groote ergernis, dat de sub-regent van het Staten-College, Heereboord, meer en meer een overtuigd Cartesiaan bleek te zijn; ernstige verwikkelingen waren daarvan het gevolg. Zoo eindigde Revius’ leven in veel strijd en moeite.

¶ Enny de Bruijn, Eerst de waarheid, dan de vrede. Jacob Revius 1586-1658. Boekencentrum Uitgevers. ISBN: 9789023926207. 450 blzz voor € 32,50. Info: hier. Lees hier een interview met Revius.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.