Portret van een onbekende patriot

vrijdag 4 mei 2012 – Wat moest Juliana met dit schilderij, waarop een onbekende patriot staat afgebeeld met de Post van den Neder-Rhijn in zijn hand? Hoe en wanneer is het in de Oranje-collectie terechtgekomen?

Dit zijn niet de vragen die kunsthandel Simonis & Buunk stelt. Wel vragen de kunstverkopers zich af welke patriot er op het schilderij is afgebeeld (prijsklasse tussen 10.000-15.000 euro). Met de identificatie zijn ze een heel eind gekomen. Citaat:

Zeker is dat hij lid was van een van de Amsterdamse patriotse wapengenootschappen. Deze genootschappen speelden een belangrijke rol bij de terugkeer van een Hollandse vorst op de Nederlandse troon na het vertrek van Lodewijk Napoleon. Vermoedelijk was hij lid van het wapengenootschap Tot Nut der Schutterij. Het geweer met bajonet duidt op de rang van luitenant, vaandrig of sergeant. De prominent afgebeelde dwarsfluit kan er ook op duiden dat hij pijper was. De 18e-eeuwse compagnieën marcheerden met 2 trommelaars en een pijper.

De opmerking over de rol van patriotse vrijcorpsen bij de terugkeer van Oranje is moeilijk te rijmen met de ongetwijfeld anti-orangistische ideeën van de afgebeelde Amsterdammer. Of wil men suggereren dat dit schilderij een eerbetoon is aan Oranje en dat het daarom terechtgekomen is in de koninklijke kunstcollectie?

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.