Paleis op de Dam (1)

woensdag 27 juni 2012 – Vanaf 29 juni is er een fraaie tentoonstelling te zien in het Paleis op de Dam. Daarover morgen verder. Eerst iets over een schilderij dat er al vanaf de paleiselijke beginjaren hangt.

Het gaat om een schilderij van Cornelis Brizé, een 17e-eeuwse decoratieschilder die zijn carrière was begonnen als kastelein van de Amsterdamse schouwburg (info). Weyerman noemt hem ‘een braaf Schilder van Harnassen, Stormmutsen, Zwaarden, en al zulke Krygsmans Zomerkleeders.’ Ook maakte Brizé stillevens.

Hij (Weyerman dus) verwijst naar een schilderij met ‘geschilderde brieven en papieren’ dat in zijn tijd al schitterde in de ‘Thresory van het Amsterdams Raadhuys’ en waarover Vondel een gedichtje had gemaakt (citaat uit de Konstschilders):

Men riep‚ de Drukkonst en de Schryfkonst zal verwild’ren
Nu Holland ons verliet ’t gebruyk van Fransch papier.
Ontslaa uw van dees zorg, sprak Amstels Thresorier:
Brizé bestelt papier als hy zich zet tot schild’ren.
Bezie dat Tafereel: wat ziet ghy daar om hoog?
Papieren, Bul, en Brief: of schyn bedriegt ons oog.

Handelsbelangen en conflicten met Frankrijk zorgden ervoor dat er lange tijd een invoerverbod gold van Frans papier. Vondel voorspelt niet veel goeds voor de druk- en schrijfkunst, nu het fraaie, witte papier uit Frankrijk verboden waar is.

Voor zijn beschrijving van het werk van Brizé leunde Weyerman sterk op Houbrakens Groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. Het is dus niet zeker of Weyerman het schilderij met eigen ogen heeft gezien. Ook Olfert Dapper schreef er al over, in zijn Historische Beschryving der Stadt Amsterdam (1663). Toen was de verf pas zeven jaar droog.

Dankzij het Google Art Project kun je het kunstwerk in detail bekijken, zonder dat er een suppoost op je schouders tikt. Het Google Art Project is de culturele variant van Google Street View. Het bevat 72 kunstwerken uit het Paleis op de Dam. Indrukwekkend. Eindelijk kun je met je neus erbovenop de schilderijen, beelden, medaillons, trompe l’oeuils bestuderen.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.