‘Zyn kop wordt afgehouwen, en op een piek gestoken’

zondag 15 juli 1789 – Het duurde meer dan een week voordat men in de Oprechte Haarlemse Courant kon lezen wat er in Parijs op 14 juli 1789 was gebeurd. Natuurlijk, de lezers werden daarvóór al getrakteerd op huiveringwekkende verhalen over wat zich in Parijs en Versailles afspeelde. Maar het eerste echte verslag over de inname van de Bastille kon men pas lezen op 23 juli 1789:

Dingsdag den 14. Gisteren avond liet men nog ieder uit de Stad, maar heden wordt alles aangehouden, en men wil dat elk den algemeenen nood deele.

Dewyl men nog geen Geweeren genoeg heeft, en men weet dat ’er in het Hotel der Invaliden zyn; gaat de Burgery derwaards; Mr. de Sombreuil, de Gouverneur aldaar, had zeker tegenstand kunnen bieden, maar zou eindelyk hebben moeten bukken; hy neemt dus de party van burgerbloed te spaaren, en opent de deuren.

De Burgery wordt daar meester van 20000 Geweeren, 24 Stukken Geschut, en eenige Ammunitie. Er worden spoedig goede Kanonniers gevonden. Ten twee uur neemt men de courageuse resolutie om naar de Bastille te gaan. Men vraagt eerst aan den Gouverneur om wapenen en kruit, en dat wel onder bescherming van een wit Vaandel. Hy laat 200 persoonen inkomen, toen de valbrug ophaalen, en die braave lieden door twee Stukken met schroot beschieten.

Met de eerste decharge vallen er 80. Die van buiten beginnen toen te vuuren; het Kanon schiet bres; men stormt; het Kanon schiet ook de valbrug neer, en men verovert het eerste voorhof, niettegenstaande het Bataillon Zwitsers en de Invaliden, reeds vry wat gedund door de eerst ingekomenen die als wanhoopenden gevogten hebben. De tweede valbrug wordt op dezelfde manier in een oogenblik veroverd, en alles neêrgemaakt, wat weêrstand biedt.

De Gouverneur sneuvelt de eerste. Zyn kop wordt afgehouwen, en op een piek gestoken, met dit opschrift, de Launay, Gouverneur van de Bastille, trouwloos en verrader des Volks. […]

Hoe gedenken de Fransen hun revolutie? Met cartoons. Met militaire parades. Met dorpsfeesten. Met vuurwerk. Maar ook met mooie opstandige Parisiennes die hun stemgeluid à la Songfestival tot een muzikaal hoogtepunt brengen in de musical 1789. Les Amants de la Bastille (filmpje). Hieronder een serieuze documentaire.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.