Gekaapt doodsbericht

maandag 8 oktober 2012 –  Liefdesbrieven, bezorgde brieven, reisverslagen, paspoorten en gewone ‘ik-mis-je-heel-erg-brieven’. Vandaag lanceert het Meertens Instituut de website GekaapteBrieven.nl met verloren brieven uit de zeventiende en achttiende eeuw. Ooit gekaapt door de Engelsen, maar nu ter beschikking voor een ieder geïnteresseerd in het leven van de ‘gewone mens’ in die tijd (citaat NRC).

Vanaf vandaag zijn de gekaapte brieven te raadplegen. Zoals het volgende onderkoelde doodsbericht waarin de weduwe Slagboom haar schoonzoon in kennis stelt van het overlijden van haar dochter, zijn vrouw:

Nagapatnam op de Kust Cormandel

Den Wel ED(el) Gest(renge) heere Gysbert Zegelaar

Wel EDele Gest(renge) Heere & Veel Geachte Zoon

Niet Zonder veel aandoening en innerlijk harteleed ontfangen UWelED Schryven van 9 Jan(uar)y Laast, waar in tot mijn groote droefheyd heb gezien, het den opperheer van Leeven en van dood behaagd heeft, uweED Lieve huysvrouw en my Eenigste dogter, in de ouderdom van ruym 39 Jaaren dit tydelijke met het Eeuwige te doen verwisselen, over welk so treurig sterfgeval uwel ED en kinderen condoleeren, in hoopen wy dit so geweese dierbaare Pand, hiernamaals weder Zullen moogen aanschouwen, in Zaaligheyd en Heerlijkheyd.
Bedanken UwelEd voor de Communicatie hoopen de vriendschap bestendig zal blyven, en dat S’jaarlyks een brief van uwelEd mag krygen, hoe al vaart, als meede uwelEd Lieve Kinderen.
De Heeren van Eyndhoven hebben my dit Jaar weder f 100 gegeeven, Hoop uwelEd met deese Liefde gift zal Continueeren, tot ondersteuning in myn Oude dag.
voor het overige beveele uwelEd en kinderen in de Genaadige Protectie des allerhoogste, en blyven met alle achting en toegeneegentheyd

WeLED Gest(renge) Heere
uwel E(dele) D(ienst)w(illige) Din(are)sse & moeder
[merkteken]
[ander handschrift]
Dit is het merk van Elisabeth Reijs Wed Slagboom
dat wij getuijgen
Jacobus van Eijndhoven en zoonen

Amsterdam
den 1 Decem(be)r 1780

Update
De brief is geen doodsbericht maar een condoléancebrief van weduwe Slagboom aan haar schoonzoon Gysbert Zegelaar. Deze heeft haar op 9 januari het droevige bericht gestuurd dat haar dochter op 39-jarige leeftijd is overleden.
(Met dank aan Carla van der Waal.)

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.