Website Goes in de 18e eeuw

maandag 5 november 2012 – Sinds vorige week is een alleraardigste website in de lucht over Goes in de 18e eeuw.

Voormalig griffier en wethouder Joost Adriaanse kreeg hiervoor de Goessche Diep Fondsprijs 2012. Hij heeft talloze publicaties over Arnemuiden op zijn naam staan, maar tegenwoordig bestudeert hij de geschiedenis van Goes. Over het 18e-eeuwse Goes schreef hij onder andere het boekje Wandelingen door Goes in de 18e eeuw (2005). De website is het nieuwste resultaat van zijn zoektocht door Bevelandse archieven. Inmiddels heeft Adriaanse zich gestort op Goes in de 19e eeuw.

Op de site is de 18e eeuw ingedeeld in korte periodes, die ieder voor zich weer sub-paragrafen kennen. Voorbeelden zijn: algemene toestand, stadsbestuur, gilden, openbare voorzieningen, kerkelijke situatie, orde en veiligheid, zorg, onderwijs, en economische bedrijvigheid. De teksten zijn, met uitzondering van de soms lange citaten uit de geraadpleegde bronnen, vlot geschreven en vaak geïllustreerd.

De bronnen waaruit de informatie afkomstig is, worden niet genoemd. Ook is niet duidelijk hoe de keuze van de tijdvakken tot stand is gekomen. Hopelijk wordt de verantwoording later nog aan de site toegevoegd. Vooralsnog geeft de site ook voor leken een interessante impressie van Goes in de 18e eeuw.

Citaat uit de periode 1714-1720, orde en veiligheid:

In juni 1718 komen dagelijks ‘vele en menigvuldige klachten ter ore van de magistraat over de grote insolentiën, scheldingen en bedreigingen, van tijd tot tijd begaan en gedaan wordende door Willem Franse, dan eens tegen den eenen dan eens tegen den anderen’. Franse wordt de stad en jurisdictie ontzegd met order om deze binnen tweemaal 24 uur te ruimen. In deze zelfde maand wordt ‘seker landlooper, alomme binnen desen eilande onder teikenen van stom te wesen ende gebruik van een belle loopende bedelen, wesende gevat ende alhier in het gat geset, hebbende haar agtbaren, naer denselven in hare vergadering te hebben hooren spreken, goedgevonden, dat hij tersake van de voormelde valschheid ende goddeloosheid, op morgen ochtend tussen tien ende een uure door een executeur van de extra-ordinaire compagnie op de Grote Mart drymalen agter den anderen sal worden omgeleijd, omhangen met bellen ende roeden, ende sulks gedaan sijnde de stad en jurisdictie uitgedreven’.

¶ Op de website is nu de periode 1697-1750 online beschikbaar. In december volgt de periode 1751–1800. De website is een coproductie van het Gemeentearchief Goes en de stichting Musea De Bevelanden.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.