Bericht van Het Bilderdijk-Museum

woensdag 28 november 2012 – Al enkele weken zwerft het nieuwste nummer van Het Bilderdijk-Museum op mijn bureau. Het is een charmante aflevering, waarin ik al veel (nog niet alles!) met plezier gelezen heb. Ook enkele keren kon ik een ‘och nee’ niet onderdrukken.

Eerst het goede nieuws: het blad is met veel liefde gemaakt. Met grote nauwgezetheid ook. Een corrigerende hand heeft in pen een drukfout in de inhoudsopgave verbeterd. Waar vind je dat nog?
Verschillende bijdragen springen er wat mij betreft uit. Om te beginnen Ellen Krols ‘In memoriam Pim van Oostrum’, waarin niet alleen op treffende wijze Pims wetenschappelijke ethos geschetst wordt, maar ook een overzicht wordt gegeven van haar belangrijkste publicaties.

Het meest gelachen heb ik om het korte stuk van Jan Noordegraaf, waarin hij aandacht vraagt voor de aantekeningen die de Limburgse rechtenstudent Anthony Mertens in 1934 maakte tijdens de letterkundecolleges van de kleurrijke Nijmeegse hoogleraar Jacques van Ginneken S.J. Van Ginneken vond in Bilderdijk, die hij als ‘manke bochel’ kwalificeerde, een evenknie in mafheid.

Interessant is het stuk van Lotte Jensen over Cornelis van Marle, die in verzen Napoleon Bonaparte in 1813 en 1814 onder vuur nam. Een bijzondere service bestaat uit een bijgevoegde geannoteerde editie van Van Marles anti-Napoleon-gedicht ‘Katabasis’. Heel handig, zeer bruikbaar!

Bij het lezen van enkele besprekingen heb ik enkele keren het moede hoofd geschud. Zo verwijst Rick Honings in zijn bespreking van Gerard Leliefelds Bilderdijkbiografie vast naar de biografie die Peter van Zonneveld en hij over enige tijd over Bilderdijk hopen te publiceren. Mij lijkt dat recensies geen uithangborden voor toekomstige eigen geschriften moeten zijn.

Of recensies moeten zijn als de bespreking die de voortreffelijke Marinus van Hattum aan Honings’ Berkhey-bloemlezing wijdde, betwijfel ik evenzeer. Van Hattum polemiseert af en toe wel heel erg op het niveau van de komma: ‘Leg uit!’ roept hij Honings streng toe. De alleraardigste bloemlezing had in de kritiek een welwillender oordeel en guller toonzetting verdiend. — PA

¶ Bij elkaar: leuk nummer! Het lidmaatschap van Het Bilderdijk-Museum, dat recht geeft op een nummer van het mededelingenblad, kost overigens geen drol.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.