Amsterdamse toneelscènes 1665-1772

Schouwburg in beeldzondag 3 februari 2013 – De Amsterdamse Schouwburg die op 26 mei 1665 de deuren opende, staat bekend als de Nieuwe Schouwburg, ter onderscheiding van de Schouwburg van bouwmeester Jacob van Campen, die op 3 januari 1638 werd geopend met de Gijsbrecht van Amstel van Joost van den Vondel.

Het gebouw werd tussen 24 juni 1664 en 26 mei 1665 grondig verbouwd. Er kwam een

nieuw Tooneel, (na d’Italiaanze manier, als men nu te Venetien gebruykt, met alle bedenkkelijke [=denkbare] en schielijkke [=snelle] veranderingen van Perspectiven of Inzichten, en veelderley Vliegende Werkken die men Machines noemt) in de plaats te stellen; opdat d’aanschouwers alle omstandigheden van de plaatzen der speelen, als Paleyzen, Steden, Dorpen, Zalen, Landtschappen, Hoven, Bossen, Rotzen, Bergen, Duynen, Stranden, Zeen, Hemel, Hel, met hun behoorlijk gezwier van allerley Geesten, Dieren, Vogelen, Visschen, &c. Soo natuurlyk en als levendig, benevens d’Actien en beweeglijkheden der Speelders, zullen konnen zien, als d’uytspraak van hare Rollen, met opmerking aanhoren.

Op 11 mei 1772 brandde het gebouw af, waarna de Schouwburg naar het Leidseplein werd verplaatst. Van de decors en de toneelscènes zijn verschillende prenten overgeleverd. Van dit schitterende materiaal is uitbundig gebruik gemaakt bij de samenstelling van dit boek van Wiebe Hogendoorn, De Schouwburg in beeld. Amsterdamse toneelscènes 1665-1772, dat onlangs bij HES & De Graaf verscheen (€ 35).

Er hebben veel toneelhistorici aan meegewerkt en het boek heeft een lange ontstaansgeschiedenis. Zelfs de in 1999 overleden Ben Albach heeft nog zijn steentje bijgedragen. Het resultaat mag er zijn. (MG)

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.