Het Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijkdinsdag 19 maart 2013 – Hugo Brandt Corstius heeft ooit, lang geleden, een gloedvol pleidooi gehouden om België op te delen. Vlaanderen voor Nederland en Wallonië (waar toch geen eer meer aan te behalen viel) voor Frankrijk.

Blijkbaar voelde het nog als oud zeer, de verzelfstandiging van België. Maar nog steeds gaan er stemmen op om de scheur van 1839 te repareren: óp naar een Verenigd Koninkrijk! Maar was er wel sprake van een werkelijk verenigd Koninkrijk? En moet je een hereniging wel willen, vraagt Remieg Aerts (Radboud Universiteit) zich af, wijzend op de problemen waarop de Europese Unie stuit.

Op zondagmiddag 24 maart 2013 houdt Remieg Aerts de lezing Het onverenigd Koninkrijk der Nederlanden. Een beschouwing en een pleidooi. De lezing wordt georganiseerd door de Werkgroep Verenigd Koninkrijk der Nederlanden: een werkverband van onderzoekers die zich bezighouden met de periode 1815-1830. De website van VKN meldt het volgende over de lezing:

Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden is in elk opzicht een onverenigd Koninkrijk der Nederlanden gebleven. Dat is niet alleen omdat het Zuiden zich in 1830-1831 uit het staatsverband losmaakte en het Verenigd Koninkrijk in 1839 definitief werd ontbonden.

Ook in de geschiedschrijving is de vereniging nooit goed tot stand gekomen. Zelden wordt deze periode als geheel behandeld en gepresenteerd. Zeker, er bestaan tal van historische analyses die de breuk van het Verenigd Koninkrijk proberen te verklaren. En de oudere Groot-Nederlandse historiografie heeft die breuk betreurd en betwist. Verder is de periode eigenlijk alleen behandeld in het kader van de nationale geschiedenissen van Nederland en Belgie. Er zijn weinig pogingen gedaan het Verenigd Koninkrijk in zijn volle breedte en in zijn eigen termen te presenteren.

De huidige studie van de negentiende eeuw houdt zich nauwelijks met het Verenigd Koninkrijk op zichzelf bezig. Nederlandse historici bestuderen het Noord-Nederlands verleden, Belgische historici het Zuiden en zelfs hierbinnen raken de Franstalige en de Nederlandstalige historiografie los van elkaar. Waarom wil het koninkrijk van Willem I ook in de historiografie maar niet verenigd raken?

Maar hoe zou zo’n geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden er dan uit moeten zien? Is een behandeling mogelijk waarover niet direct de slagschaduw van de afloop valt? Daarvoor zal dit college suggesties aanreiken.

Afgezien daarvan heeft het Verenigd Koninkrijk nog een ander belang. Het behoort niet louter tot het verleden, het is zelfs onverwachts actueel. De geschiedenis van dit experiment is namelijk interessant in het licht van het eigentijdse Europese integratieproces. Veel van de problemen waarvoor in 1815-1830 een oplossing werd gezocht, zijn ook aanwezig in de organisatie en het functioneren van de Europese Unie. Wat valt er te leren van het Verenigd Koninkrijk? Een pleidooi voor een historische herwaardering.

¶ Datum: 24 maart 2013 (aanvang 16 uur). Locatie: Plaats: Brakke Grond, Nes 45 Amsterdam. Aanmelden hier. Info hier. De lezing verschijnt later ook op cd.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.