Bergen op Zoom eist zijn kanonnen terug

Bombardement van Bergen op Zoom in 1747, ets van Simon Fokke 1772 (coll. Rijksmuseum)

Bombardement van Bergen op Zoom in 1747, ets van Simon Fokke 1772 (coll. Rijksmuseum)

dinsdag 16 april 2013 – Het oude Fort de Roovere, waar Bergen op Zoom in 1747 zo hard om gevochten heeft, is in al zijn luister hersteld. Nu wil de stad van Frankrijk de kanonnen van het fort terug. De kanonnen zijn destijds als oorlogsbuit meegenomen en staan nu ergens bij een particulier in Orléans. De Bergenaars staan in hun recht, menen zij, omdat je sinds de Vrede van Utrecht altijd oorlogsbuit mag terugeisen (bron).

Garnizoenstad Bergen op Zoom gold in de 18e eeuw als een onneembare vesting. Maar na het beleg van de stad door de Fransen in 1747 (Oostenrijkse Successieoorlog), had de trots van de stad een fikse deuk opgelopen. Grote delen van de stad werden bij de inname door de Fransen verwoest. De stad lag in puin.

Franciscus Lievens Kersteman, die naar eigen zeggen (uiteraard) een grote rol had gespeeld bij de verdediging van de stad, schreef het volgende:

Men had de verdediging van deeze ontzachlijke frontierstad, waarvan de buitenwerken door den wereldberoemden vestingbouwer COEHOORN waren aangelegd, en de verwondering van alle bedrevene Veldheren wegdroegen, toevertrouwd aan het beleid van den ouden en afgeleefden Generaal CROMSTROM, een geboren Deen, die voor deeze zo door zjjne kundigheden als heldenmoed in het krijgsschool wel uitgemunt had, maar toenmaals niet minder door zijnen hoogklimmenden ouderdom, als door zijne hardhoorendheid volstrekt ongeschikt was om het oppergebied te voeren, ter defensie van een plaats, die als het voornaamste bolwerk, of liever als de sleutel van Holland en Zeeland aangemerkt werd […]

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.