Muntproductie in de 18e eeuw

Nieuwe gegevens over de productie vande munthuizen in Holland en West-Friesland

Nieuwe gegevens over de productie vande munthuizen in Holland en West-Friesland

dinsdag 28 mei 2013 – Vorige maand promoveerde Albert Scheffers, voormalig directeur/conservator van Het Nederlands Muntmuseum, op een lijvig proefschrift over de kwaliteit van het muntgeld in de 18e eeuw, met name in Holland en West-Friesland.

Zelfs voor doorgewinterde numismaten is dit een onderwerp waar nog altijd veel eer aan te behalen valt, vooral omdat Scheffers veel nieuw bronnenmateriaal heeft gebruikt. Bovendien wordt over de kleine denominaties – zoals de koperen penningen (halve duiten), duiten en oorden – naar verhouding weinig aandacht besteed.

Het is vooral het toezicht op de muntproductie dat de aandacht van Scheffers heeft: de manier waarop dit toezicht is geregeld. Maar ook hoe de munthuizen van Holland en West-Friesland in de 18e eeuw ingrepen om de circulatie van van kleingeld op orde te brengen.

Citaat uit de samenvatting:

Gedurende de achttiende eeuw raakt die circulatie van kleingeld in Holland en West-Friesland een aantal keren ernstig vervuild met te lichte, afgesleten of vreemde exemplaren. Inwoners van het gewest uiten zodanige klachten over de schade die ze daarvan ondervinden, dat de overheid wel moet ingrijpen.
Deze studie toont aan dat andere gewesten binnen de Republiek met regelmaat kopergeld produceren van veel lichter gewicht dan de twee Munthuizen in Holland en West-Friesland. Door gebrekkige grenscontroles kan slecht kopermateriaal van buiten de Republiek eenvoudig worden ingevoerd en worden omgewisseld tegen goed Hollands en Westfries kopergeld, dat dan weer wordt uitgevoerd
.

In dit tweedelige naslagwerk vind je een beschrijving van het muntwezen in de tijd van de Republiek, inclusief de organisatie en omvang van de muntproductie en muntdistributie (met name kleine denominaties). Ook staan er reisverslagen in van de essayeur-generaal naar de Munten van Gelderland, Holland, West-Friesland, Zeeland en Utrecht voor de openingen van de muntbus (1717-1809). Van de belangrijkste mensen die in het muntwezen actief waren, worden biografische schetsen gegeven.

¶ Albert Scheffers, Om de kwaliteit van het geld. Het toezicht op de muntproductie in de Republiek en de voorziening van kleingeld in Holland en West-Friesland in de 18de eeuw. Voorburg, Clinckaert. Prijs € 47,95 inclusief toezending (2 delen, ruim 900 blzz). Te bestellen kan ook door het bedrag over te maken naar rekening 4530846 ten name van Uitgeverij Clinkaert in Voorburg, o.v.v. naam, straat, postcode en woonplaats.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.