Revolutie in Urk

Revolutie in afgelegenheiddinsdag 2 juli 2013 – Onlangs verscheen bij de Walburg Pers Revolutie in afgelegenheid. Het is een boek over de woelige jaren 1783-1799 op een paar afgelegen, nietige eilandjes in de Zuiderzee.

De auteur beschrijft de lokale ontwikkelingen op Urk, Emmeloord en Ens – eigenlijk over Urk en Schokland – die bijdroegen aan de Nederlandse Revolutie. De bevolking was straatarm, aldus de canon van de Noordoostpolder. Men leefde wat van de veeteelt en van visserij en handelsvaart. Maar eind 18e eeuw ging het er slecht mee. Crisis is dan voer voor kritiek op de overheid. Ook op Urk.

Het boek is geschreven door Koos Spitse (1938-2012). Hij was tot zijn pensionering in 2000 werkzaam als psychotherapeut/ orthopedagoog. Daarna legde hij zich toe op kerk- en regionale geschiedenis, waarover hij regelmatig publiceerde. De blurb vertelt over het boek het volgende:

Tweehonderd jaar geleden, in 1813, kwam er voor Nederland een einde aan de Franse overheersing. Napoleons soldaten werden verdreven, prins Willem Frederik, die spoedig koning zou worden, arriveerde vanuit Engeland en een commissie begon te werken aan de grondwet voor een constitutionele monarchie.

De terugkeer van het Huis van Oranje betekende geen herstel van de situatie van vóór 1795. Integendeel, de voorafgaande politieke ontwikkelingen hadden aangezet tot veranderingen die niet meer ongedaan waren te maken. Zoals het einde van de regentenregering, democratie, de ontkoppeling van ambten en persoonlijke belangen, een nationale eenheidsstaat en gelijke behandeling van burgers.

De Nederlandse Revolutie (1783-1799) vormde een belangrijke stap naar het huidige Nederland als democratische staat. Veranderingen werden niet alleen op nationaal en provinciaal niveau tot stand gebracht, ook lokale ontwikkelingen droegen aan deze Nederlandse Revolutie bij. Revolutie in afgelegenheid laat zien hoe dit, op het gebied van het openbaar bestuur, het geval was op enkele afgelegen eilandjes in de voormalige Zuiderzee.

¶ Koos Spitse, Revolutie in afgelegenheid. Het bestuur van Urk, Emmeloord en Ens tussen 1783 en 1799. Uitgeverij Walburg Pers. ISBN 9789057308833. Prijs € 24,95 (168 blzz.). Een leesverslag vind je hier.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.