Nieuwe studie over Samuel van Hoogstraten

Universal art of Samuel van Hoogstratenvrijdag 9 augustus 2013 – In 2009 vond een symposium plaats onder de titel The Universal Art of Samuel van Hoogstraten (1627-1678). Zojuist is er onder de gelijknamige titel een bundel artikelen verschenen over deze schilder en dichter.

Van Hoogstraten staat ook te boek als theoreticus. Hij schreef namelijk een beroemd geworden theorieboek over zijn vak: Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst: anders de zichtbaere werelt (1678). Hierin geeft hij zijn opvattingen weer over hoe schilderkunst moest zijn en hoe kunst zich verhoudt tot de werkelijkheid. Tot ver in de 18e eeuw was de cartesiaanse scheiding die Van Hoogstraten aanbracht tussen de zichtbare en onzichtbare wereld, het theoretisch fundament van de schilderkunst.

De Dordtse familie Van Hoogstraten heeft heel wat beroemdheden voortgebracht (zie artikel over de ‘schele droes’). Voor campisten is vooral neef en oomzegger Jan van Hoogstraten een bekende. Weyerman leefde – overigens niet als enige schrijver – op voet van oorlog met deze scheelogende ‘puikdichter’.

Uiteraard wijdt Weyerman in zijn Konst-Schilders een lemma aan het beroemde familielid van zijn literaire opponent (deel 2, p. 230 e.v.), al is hij zuinigjes met zijn lofprijzingen. Tussen neus en lippen door lijkt hij in dit lemma ook neef Jan nog even op de korrel te nemen door te verwijzen naar de kinnesinne die heerste onder kunstenaars:

[Samuel van Hoogstraten] was een jaloers Konstenaar, doch niet uyt een nydig grondbeginsel, gelijk als wy er, God betert, veelen konnen aantoonen, maar uyt een eerlyke en prijsselijke heerszucht, om zyne konstgenooten ten minsten te evenaaren, indien niet voorby te streeven.

The Universal Art bevat diverse bijdragen van kunsthistorici met de nieuwste inzichten over leven en werk van Samuel van Hoogstraten. Stukje blurb:

This rich interdisciplinary study examines how van Hoogstraten understood the relationship between art, literature, and science and how these reflected the general views of his time.

¶ Thijs Wetsteijn (red.), The Universal Art of Samuel van Hoogstraten (1627-1678), Painter, Writer and Courtier. Amsterdam University Press. ISBN 9789089645234. Prijs € 99 (hard cover, illustraties deels in kleur, 296 blzz). Lees hier een blogpost van Stan Verdult over de intrigerende vraag of Van Hoogstraten de anonieme portretschilder van Spinoza zou kunnen zijn.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.