Bilderdijk: de gefnuikte arend

gefnuikte arenddonderdag 10 oktober 2013 – Er zijn Bilderdijkliefhebbers en Bilderdijkhaters. De liefhebbers hebben bewondering voor ’s mans gedichten. Ze vinden hem een virtuoos dichter die als geen ander kon schrijven over de kleine én grote dingen des levens.

De haters daarentegen krijgen rode vlekken in de nek als ze denken aan de aartsconservatieve strijd van Bilderdijk tegen de geest der eeuw. Ook hebben ze het gemunt op zijn verfoeilijke karakter. ‘Hij was ‘een ruziemaker, een aartsreactionair en vooral een melancholicus van de meest moordende soort’, schreef Boudewijn Büch ooit. ‘Een etterbak’, zei Peter Altena.

Over Bilderdijk zijn pagina’s vol geschreven. Niet het minst dankzij de inspanningen van de leden van de Vereniging Het Bilderdijk Museum. Tussen al die publicaties vind je echter geen allesomvattende biografie die geschreven is voor het algemene publiek. Daar komt op 1 november verandering in. Dan wordt het eerste exemplaar van De gefnuikte arend officieel overhandigd aan Maarten ’t Hart.

De biografen Rick Honings en Peter van Zonneveld zijn gek op Neerlands meest omstreden 18e- en 19e-eeuwse dichter. Hun onderzoek laat zien Bilderdijks grillige levensloop zien: een opeenstapeling van politieke twisten, ballingschap, miskenning, ziekte, armoede, kindersterfte en doodsverlangen. Uit de gedichten, brieven en andere documenten komt een melancholieke hypochonder naar voren, die evenwel een enorme werkkracht aan de dag legde en die onder invloed van opium nachtenlang in verzen sprak.

Programma presentatie:

  • Peter van Zonneveld: Voorgeschiedenis
  • Lotte Jensen: Groot, groter grootst of: Lodewijk Napoleon, Napoleon en Bilderdijk
  • Joris van Eijnatten: Semper idem. Teisterbantse metafysica in de revolutietijd
  • Marita Mathijsen: Bilderdijk, romantische aansluiting of uitzondering
  • Rick Honings: Wat wij willen


Tussendoor luistert Cees Steeman de middag op met de voordracht van enkele beroemde gedichten van Willem Bilderdijk.

¶ Rick Honings en Peter van Zonneveld, De gefnuikte arend. Het leven van Willem Bilderdijk. Prometheus/Bert Bakker 2013. ISBN 978 90 351 3809 4. Prijs: ± € 45 (gebonden, ca 650 blzz). Info hier (p. 30).
¶ Boekpresentatie 1 november (15.15-17.00 uur). Plaats: Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden (Klein Auditorium). Aanmelden voor 29 oktober door een mail te sturen naar dit adres (o.v.v. Gefnuikte arend).

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.