De wufte waterbellen van Pieter Vreede

Pieter Vreede (1750-1837), door Bastiaan de Poorter (1835), part. coll. Den Haag

Pieter Vreede (1750-1837), door Bastiaan de Poorter (1835), part. coll. Den Haag

woensdag 6 november 2013 – Pieter Vreede woonde in 1835 in Heusden en hij vierde er zijn verjaardag. Bij die gelegenheid schreef hij voor zichzelf een verjaarsvers, waarvan ik een afdruk vond in de Tilburgse UB (TRE C 3015). Het luidt:

Op mijn vijf- en tachtigsten verjaardag, gevierd te Heusden, op den 8sten October 1835

Ziet daar mijn’ loop voleind van vijf- en tachtig jaren!
Een zeldzame ouderdom, bij zooveel lijfsgevaren,
Bij zooveel leeds verduurd, zoo schaarsche vreugd verzacht,
En in vertwijfeling der toekomst doorgebragt!
Laat and’ren op den glans van wufte waterbellen
Hun hoop, hun troost, hun heil, hun vol vertrouwen stellen:
Ik ga in ’t kort tot God, den Schepper van ’t Heelal,
En wacht in eerbied af, wat van mij worden zal.
PIETER VREEDE

Vreede was klaar met het leven. Nog geen twee jaar later overleed hij. Hij is begraven in Gouda.

Die ‘wufte waterbellen’? Waren dat de politieke idealen die hem in 1798 in het driemansbewind hadden gebracht en hem enkele maanden nadien een roemloos einde berokkenden? — PA

¶ Bovenstaand portret is afkomstig uit Roland Peeters, De Paap van Gramschap. Vier eeuwen schrijven en drukken in Tilburg (1992), dat de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed integraal op het web heeft geplaatst (hier).

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.