Congres over 18e-eeuwse leugenaars

Edmund Curll was de leugenachtigste boekverkoper ooit, volgens sommigen.

Edmund Curll was de leugenachtigste boekverkoper ooit, volgens sommigen.

maandag, 18 november 2013 – Cagliostro, Johannes Nicolaus Reinar, Marie Blomme, dr. Kamerling, Johannes van der Hey, Jacob Campo Weyerman, Johan Hendrik baron van Syberg, Barthélémy Faujas de Saint-Fond: waren dit allemaal fabuleurs? Leugenaars? Oplichters? Of juist slachtoffers?

Wie geïnteresseerd is in hun verhalen, kan op 17 en 18 januari 2014 zijn hart ophalen. De Werkgroep 18e Eeuw houdt dan het congres De kunst van het liegen. In veertien lezingen wordt uit de doeken gedaan hoe onze achttiende-eeuwse voorvaderen anderen op slinkse wijze om de tuin leidden.

Dat deden lang niet alleen de allerarmsten. Ook welgestelden, regenten, bankiers en kooplieden maakten zich schuldig aan malafide praktijken. Op de beursvloer … ach, vul zelf maar in. Spelen met de eigen of met andermans identiteit lijkt ook een geliefde hobby te zijn geweest. En dan zijn er nog de geleerden en broodschrijvers die verhalen uit hun duim zogen om hun slachtoffers te chanteren.

Liegen: je hebt er kennelijk veel baat bij.
De grote vraag bij dit alles is hoe alle bedrog zich verhield tot de steeds groter wordende roep om waarheid, eerlijkheid en Verlichting.

¶ Locatie: Doopsgezinde Singelkerk te Amsterdam. Voertaal is Engels (17 januari) en Nederlands (18 januari). Aanmelden door een mail te sturen naar de penningmeester van de Werkgroep 18e eeuw en (voor beide dagen) € 50 over te maken naar rekening 5533514 (niet-leden: € 80). Info hier. Het programma vind je hier.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.