Buitgemaakt

Buitgemaakt en teruggevondenvrijdag 22 november 2013 – Deze week verscheen Buitgemaakt en teruggevonden: Nederlandse brieven en scheepspapieren in een Engels archief. Het is het vijfde en laatste deel van het Sailing Letters Journaal, een serie boeken en bundels over de gekaapte Nederlandse poststukken die zijn aangetroffen in het archief van The National Archives in Londen.

De brieven van en aan Nederlandse zeelieden en kooplieden en hun familieleden, scheepsjournalen, aanbevelingsbrieven, ladingboekjes en kwitanties waren steeds het uitgangspunt van de studies. Ook in dit vijfde deel komen talloze verloren gewaande brieven en scheepspapieren ter sprake. Gelezen:

Zo is er een verslag van het vertrek van de Hollanders uit Nieuw-Amsterdam, een relaas van de opstand aan boord van een Zeeuws slavenschip, uniek drukwerk van het Bataviaas Genootschap en een onbekend gedicht uit Suriname, de beschrijving van de vracht van het laatste porseleinschip uit China en de perikelen rondom een saluutincident op de Antillen, alles buitgemaakt en teruggevonden in een Engels archief.

Een dvd met scans van de besproken brieven is bijgevoegd. Het boek heeft een uitvoerig register. Met dit deel van het Sailing Letters Journaal en een minisymposium op 19 november jl. is het project Sailing Letters afgesloten. Het was in 2004 opgezet om bekendheid te geven aan de grote schat Nederlands 17e- en 18e-eeuws materiaal – circa 10.000 dozen – die ligt opgeslagen in The National Archives in Kew in Londen.

Inmiddels is er een Prize Papers Consortium opgericht om een vervolg te geven aan project. Het consortium wil zich gaan richten op de zakelijke stukken en het soms uiterst zeldzame drukwerk die bij de persoonlijke correspondentie zijn aangetroffen. De eerste stap is echter nieuwe fondsen aanboren. Dat kost tijd, zo meldt de website.

¶ Erik van der Doe, Perry Moree & Dirk J. Tang (red.) m.m.v. Peter de Bode: Buitgemaakt en teruggevonden. Nederlandse brieven en scheepspapieren in een Engels archief. Uitgeverij Walburg Pers 2013. ISBN 978.90.5730.918.2. Prijs € 24,95 (288 blzz).

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.