Spanningen op Curaçao

Slavernij en vrijheid op Curaçaodinsdag 17 december 2013In 2012 promoveerde Han Jordaan op het proefschrift Slavernij en vrijheid op Curaçao. Het onderwerp maakte deel uit van het in 2006 begonnen project ‘Nederlanders en de cultuur in de Atlantische Wereld, c. 1670-c.1870’ (Huygens ING). Zojuist is de handelsversie van de persen gerold.

In zijn proefschrift stelt Jordaan vast dat de zwarte en gekleurde bevolking al vroeg in de 18e eeuw helemaal niet zo kansloos was, als altijd wordt aangenomen. Curaçao was door zijn ongeschiktheid voor tropische plantagelandbouw geen typische Caribische plantagekolonie. Het eiland groeide mede daardoor uit tot een centrum van handel en scheepvaart. Slaven werkten er onder meer als zeeman, sjouwer, ambachtsman, kinderjuffrouw, kok en marktkoopvrouw (verder lezen).

De populatie van het Caribische eiland was bijzonder. Er woonden zwarte slaven, blanke slavenhouders en een groeiende groep vrijgelaten zwarte slaven (‘gemanumitteerden’). Het aantal gemanumitteerden was aan het einde van de eeuw vrijwel even groot als het aantal blanke bewoners. Die mengeling veroorzaakte nogal wat spanningen, die in 1795 werden versterkt door de revolutionaire wind die ook over Curaçao waaide. Citaat blurb:

Desondanks wisten vrije niet-blanken een stevige positie binnen de Curaçaose economie te verwerven. En zij werden onmisbaar bij interne ordehandhaving en defensie. Er ontstond een spanningsveld tussen het gouvernement, de blanke bevolking en de vrije niet-blanke groep.

¶ Han Jordaan, Slavernij en vrijheid op Curaçao. De dynamiek van een achttiende-eeuws Atlantisch handelsknooppunt. Zutphen, Walburg Pers, ISBN 978.90.5730.923.6. Prijs € 39,50 (320 blzz.). Hier vind je de summary van het proefschrift. En hier kun je een filmpje bekijken over het Huygens-project.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.