Grondvergadering JCW

Salomon van Til (1643-1713)

Salomon van Til (1643-1713)

maandag 23 december 2013 – Op zaterdag 11 januari 2014 vindt de jaarlijkse grondvergadering van ‘het JCW’ plaats (ontvangst 12.00u en aanvang programma 12.30u): op een voor campisten historische plek, namelijk de Cipierskamer van de Gevangenpoort te Den Haag.

In 1739 werd Weyerman wegens misbruik van zijn scherpe pen veroordeeld tot levenslang en in de Gevangenpoort voorgoed achter slot en grendel gezet. Als een ware Pussy Riot werd hem voor de rest van zijn leven de mond gesnoerd. Vanaf dat moment vloeiden nog slechts ‘brave’ werken uit zijn pen.

Programma

 • Opening met een fragment uit het werk van Weyerman
 • Elly Groenenboom-Draai: Pak je mij, ik pak je weer. De karaktermoord van Jan van Hoogstraten op Salomon van Til (hoofdlezing)
 • Pauze
 • Anna de Haas: Beestenboel (Hanou-observatie)
 • Jac Fuchs: ‘Breng geen schotschrift in uw weekelijks papier.’ Den Laplandschen Tovertrommel (1731) (observatie)
 • Cis van Heertum: ‘Een stinkende ruiker.’ Reacties op Adriaen Koerbaghs Bloemhof (1668) (observatie)
 • Notulen Grondvergadering 2013
 • Jaarverslag van de voorzitter
 • Financieel jaarverslag en aansluitend verslag kascommissie
 • Vaststelling begroting
 • Bestuurswisseling. Voorgedragen worden: Camiel Hamans (voorzitter), Barbara Sierman (vice-voorzitter), Kees de Both (penningmeester) en Susanne Gabriëls (secretaris). Cis van Heertum en Jos Leenes treden af.
 • Expeditievergadering 2014 en andere plannen
 • Rondvraag

¶ De bijeenkomst eindigt om 17.00u, waarna de discussies als gebruikelijk worden voortgezet in de Posthoorn. Leden van de stichting en andere belangstellenden kunnen zich aanmelden voor 4 januari door een mail te sturen naar de secretaris. De zaalcapaciteit is beperkt.

¶ Vanaf 15 januari 2014 is in de Gevangenpoort de tentoonstelling Verboden Humor te zien. Hierin wordt ook aandacht besteed aan Weyerman.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.