Slag bij Hoogstraten

Slag bij Hoogstratenvrijdag 3 januari 2014 – De slag bij Waterloo, die kennen we allemaal. Maar de slag bij Hoogstraten exact 200 jaar geleden, aan de Belgisch-Nederlandse grens, is uit het collectieve geheugen verdwenen.

Het was een aaneenschakeling van bloedige treffens tussen de napoleontische troepen en, vanuit Breda, de geallieerde Pruisische, Russische en Britse troepen. Tienduizenden soldaten trokken door de Kempen, wat voor de arme bevolking van deze streek een ware hel moet zijn geweest. Op 11 januari 1814 vond de apotheose plaats: de hevige slag te Hoogstraten.

In 2014 herdenkt Hoogstraten de gebeurtenissen van 1814 op gepaste wijze. Met een boek, een tentoonstelling, de onthulling van een monument, een musical en een weekend met Levende Geschiedenis (info).

Half december werd het startschot gegeven door de publicatie van het boek Tussen Antwerpen en Breda… – De ‘vergeten’ veldslag – Hoogstraten 11 januari 1814, geschreven door Jan Huijbrechts. Hij behandelt niet alleen de gebeurtenissen in de Noorderkempen, maar ook de opstand tegen de Fransen in de Noordelijke Nederlanden in de winter van 1813-1814 en het beleg van Antwerpen door de geallieerden in die winter en voorjaar van 1814.

In Tilburg schreef een tijdgenoot een ooggetuigenverslag over de gevechten bij Hoogstraten:

Den 7 dito waren hier 500 kosakken en eenige Pruisische husaren, wanneer omtrent den middag alarm werd geblazen, als wanneer, alle Kosakken en Pruisen na Goorle snelden omdat omtrent 600 man Kavaldrie en 300 man infanterie Franschen, komende van Turnhout na hier, met het oogmerk om, zo men zegde, omhier de magazijnen te vernielen.
Dog de Kosakken en de Pruisen omtrent Poppel de Franschen agter na zettende, wird aldaar en te Weelde en Ravels sterk gevogten alwaar de ge-egalieeerden het slagveld hebben behouden en eenen buit van circa 80 wel gemonteerde paarden en eenige Fransche krijgs-gevangenen hier binnen bragten.
Een van de Kosakken bleef aldaar dood, die zij medebragten; omdat het eenen wagtmeester was, wird hij op het kerkhof begraven en stellende op zijn graf een houten kruis (bron).

¶ Jan Huijbrechts, Tussen Antwerpen en Breda… – De ‘vergeten’ veldslag – Hoogstraten 11 januari 1814. Jaarboek Erfgoed Hoogstraten. Prijs € 20 (335 blzz.). Bestelinformatie hier. Filmpje.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.