Biografie Hendrik Verhees

Hendrik Verheesvrijdag 10 januari 2014 – Vorig jaar was het tweehonderd jaar geleden dat de patriotse waterbouwkundige Hendrik Verhees overleed. Voor Boxtel aanleiding om deze plaatsgenoot te herdenken. Dat gebeurde op velerlei manieren. Onder andere met de biografie Leven, werk en tijdsbeeld van Hendrik Verhees (1744-1813), geschreven door Boxtelaar Ruud van Nooijen.

Hendrik Verhees is de geschiedenis in gegaan als landmeter, cartograaf, architect, waterstaatkundige en bestuurder. Hij was betrokken bij de bouw van diverse kerkgebouwen in en om Den Bosch.

Toen in 1783 het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam een prijsvraag uitschreef met de vraag: ‘Welke hinderpalen zijn er tegen den aanleg van een kanaal tusschen ‘s-Hertogenbosch en Maasstricht of Luik, en zoo neen, wat het beste plan is?’ kreeg Verhees voor zijn inzending een gouden medaille. Zijn antwoord was natuurlijk bevestigend en het kanaal moest, uiteraard, over Boxtel lopen. Zijn plannen zijn echter nooit gerealiseerd.

De prijsvraag laat zien dat de Brabander ook als waterbouwkundige zeer verdienstelijk was voor zijn gewest. Hij verdiepte zich onder andere in de ontwatering van de Peel en maakte een rivierenkaart van Bataafs-Brabant.

Verhees vervulde al voor de inval van de Pruisische troepen in 1787 verschillende bestuursfuncties. In 1796 werd hij lid van de vergadering van representanten van Brabant en afgevaardigd naar de Staten-Generaal (verder lezen). — RvV

¶ Ruud van Nooijen, Leven, werk en tijdsbeeld van Hendrik Verhees (1744-1813), markant Boxtelaar. Boxtel, Stichting Cultuurgeschiedenis Boxtel-Meierij ‘Hendrik Verhees’, 2013. ISBN 978-94-6228-281-0. Prijs: ± € 10,- (139 blzz.). Bekijk hier een documentaire over Hendrik Verhees (2007).

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.