Nolting, adres voor populair-klassieke kamermuziek

Au Magasin de Musique et d’Instrumens, Rue Kalverstraat No 80. (3)

Musicerend gezelschapwoensdag 26 februari 2014 – Eergisteren signaleerde ik het vreemde gebruik onder muziekhandelaren om de impressa van door anderen uitgegeven muziekbladen om te katten. Er werden eind 18e en begin 19e eeuw heel wat plakkertjes geplakt op de naam van de oorspronkelijke muziekuitgever.

Dit heeft de Amsterdamse muziekuitgever Jan Baptist Nolting er niet van weerhouden om samen te werken met de Rotterdamse muziekuitgever Lodewijk Plattner. Ik kan me althans enkele samen uitgebrachte drukken herinneren die plaatnummers 820 en hoger hadden.

Nolting, JB (102)Opmerkelijk is dat bijna alle titelpagina’s van Nolting-uitgaven in het Frans opgesteld zijn: vader en zoon produceerden toch voor de lokale markt, zou je zeggen. Maar het gebruik van Frans lijkt zowel in de jaren na 1787 als na 1813 geen probleem te zijn geweest.

Omdat het impressum van een muziekblad doorgaans weinig jaartal bevat over de drukgeschiedenis, is het soms een hele puzzel om zo’n uitgave te dateren. Ook is niet zichbraa of je bijvoorbeeld een herdruk in handen hebt.  De plaatnummers geven een beetje houvast. Zo heeft de uitgave van Jan Baptist Nolting die hiernaast is afgebeeld, plaatnummer 102-104. Dat nummer was eerder ook te zien bij het Weduwe Nolting-adres.

De druk op de afbeelding van het adres van Weduwe Nolting en zoon heeft plaatnummer 111. Vermoedelijk is deze druk van Jan Baptist Nolting dus een latere herdruk; ik meen meer van zulke herdrukken te hebben gezien.

Nolting, NederlandsHet fonds van de Noltings bestaat voor het grootste deel uit wat we nu ‘populair-klassieke kamermuziek’ zouden noemen. Veel is Franstalig, maar er zitten ook enkele populaire Nederlandse muziekstukjes tussen. Hieronder staat de tekst van ‘De Hovenier’ uitgeschreven. Voor de liefhebber:

 

Gy, die behagen schept in bloemen
treedt binnen in myn bloemenhof;
ik heb voor aller wenschen stof,
En mag op keus van schoonheen roemen
op dezen welbeplanten grond
kan men zyn keus den teugel vieren
Men moet op dit beneden rond
Het levenspad met bloemen sieren.

Dit was voorlopig het slot van de miniserie over Nolting. — JF

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.