Abdera-reeks

De Stichting Jacob Campo Weyerman geeft naast haar tijdschrift ook tekstedities en secundaire werken uit in de Abdera-reeks. Tot nu toe zijn de volgende delen verschenen:

  1. Jacob Campo Weyerman: Den Laplandschen Tovertrommel, ed. Marco de Niet. Amsterdam, Stichting Jacob Campo Weyerman, 1994 (Abdera 1).
  2. Rietje van Vliet en Marco de Niet (samenst.), Registers Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman jaargang 1 t/m 17, Amsterdam, Stichting Jacob Campo Weyerman 1995 (Abdera 2).
  3. Jacob Campo Weyerman, De naakte waarheyt (1737), ed. André Hanou, Amsterdam, Stichting Jacob Campo Weyerman, 1997 (Abdera 3).
  4. Ton Jongenelen, Van smaad tot erger, Amsterdamse boekverboden 1747-1794, Amsterdam, Stichting Jacob Campo Weyerman 1998 (Abdera 4).
  5. Frans Wetzels, De vrolijke tuchtheer van de Abderieten. Jacob Campo Weyerman (1677-1747) in Breda, Amsterdam, Stichting Jacob Campo Weyerman; Breda, uitgeverij Van Kemenade, 2006 (Abdera 5).
  6. Jacob Campo Weyerman, Den Talmud ofte Overzeldzaame Joodsche Vertellingen (1736), ed. Marja Geesink en Anton Bossers. Leiden, Stichting Jacob Campo Weyerman 2007 (Abdera 6).
  7. Jacob Campo Weyerman, Den wandelende Jood, editie Frans Wetzels, m.m.v. Jan Bruggeman en Jac Fuchs. Amsterdam, Stichting Jacob Campo Weyerman 2022 (Abdera 7).

Voor meer moderne tekstedities van werken van Weyerman, zie de pagina Overig.

Bestellen
Abdera-uitgaven kunt u bestellen bij boekhandel Van Kemenade & Hollaers in Breda.

Abdera
De Abdera-reeks ontleent de naam aan Abdera, een anagram waarmee Weyerman zijn geboorteplaats Breda aanduidde. De stad Abdera lag in het antieke Thracië en heeft beroemde denkers als Demokritos voortgebracht. Desondanks hadden de Abderieten de naam onnozele halzen te zijn. De Duitse schrijver Christoph Martin Wieland heeft in 1780 over het kleinburgerlijke stadstaatje een satire geschreven: Die Abderiten, eine sehr wahrscheinliche Geschichte (Nederlandse vertaling).