Vrolijke tuchtheer van de Abderieten

Frans Wetzels, De vrolijke tuchtheer van de Abderieten. Jacob Campo Weyerman (1677-1747) in Breda, Amsterdam, Stichting Jacob Campo Weyerman; Breda, uitgeverij Van Kemenade, 2006 (Abdera 5).
198 blzz.
ISBN 90-713-7627-3.
Prijs € 12,50 (ex. verzendkosten).

Voor Jacob Campo Weyerman, een veelzijdig en productief schrijver die ooit gekwalificeerd is als ‘één van de schranderste geesten’ van de achttiende eeuw, was Breda een jeugdherinnering.

Weyerman woonde er vanaf 1680 en ging er naar school. Tot zijn veertigste bezocht hij de stad regelmatig. De band met Breda ging pas verloren toen in 1723 zijn moeder stierf. Het omvangrijke oeuvre van Weyerman bevat dan ook tal van herinneringen aan het ‘Abdera’ van zijn jonge jaren.

Weyerman was een dubbeltalent: een bekwaam bloemschilder en een gevreesd en berucht schrijver. Uit zijn tijdschriften blijkt dat hij – geen geboren maar wel getogen Bredanaar – een niet al te hoge dunk had over zijn stadgenoten, door hem spottend Abderieten genoemd. In de klassieke oudheid gingen de inwoners van Abdera, een stad in Thracië, door voor uitzonderlijk domme mensen. Maar wat is in die bladen feit en wat fictie?

Waren de Bredanaars echt zo dom als hij ze voorstelde? Lazen de stadsbestuurders geen boeken, zoals hij beweerde? Lag Abdera werkelijk zo ver verwijderd van ‘de Republiek der Geleerdheit’?

De vrolijke tuchtheer van de Abderieten is het resultaat van een jarenlange zoektocht naar de Bredase elementen in Weyermans oeuvre. Met deze monografie wordt een bijdrage geleverd aan de nog te schrijven biografie van Jacob Campo Weyerman. Wie de moed kan opbrengen en het uithoudingsvermogen heeft om die lang gekoesterde wens van alle Weyerman-fans te realiseren, kan in deze studie veel informatie vinden over de Bredase periode. Het is te hopen dat anderen het geluk hebben de ultieme biografie over die kleurrijke schilder-schrijver te voltooien.

Bestellen
Abdera-uitgaven kunt u bestellen bij boekhandel Van Kemenade & Hollaers te Breda.