Registers MedJCW

Rietje van Vliet en Marco de Niet (samenst.), Registers Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman jaargang 1 t/m 17, Amsterdam, Stichting Jacob Campo Weyerman 1995 (Abdera 2).

Uitverkocht.

Inmiddels zijn de Registers uitgebreid tot en met jaargang 23 (2000). Het document is in wording maar wel raadpleegbaar op Isuu.com en op Archive.org.