Van smaad tot erger

Ton Jongenelen, Van smaad tot erger, Amsterdamse boekverboden 1747-1794, Amsterdam, Stichting Jacob Campo Weyerman 1998 (Abdera 4).
120 blzz.
ISBN 90-71726-03-7.
Prijs € 13,20 (ex. verzendkosten)

Eeuwenlang was het boek de voornaamste informatiedrager. De controle over het medium gold daarom als een bestuurlijk vereiste. Schrijvers, drukkers, uitgevers en boekverkopers konden zich niet vrijelijk uiten, ze waren ingesnoerd in een keurslijf van zelfopgelegde codes, burgerlijke verontwaardiging en daadwerkelijke censuur.

Het lezen van achttiende-eeuwse geschriften vereist een zekere vertrouwdheid met deze beperkingen. Wat werd wel gedacht, maar wijselijk niet, of slechts tussen de regels door, geschreven? Aan de hand van 254 boekverboden verkent Van smaad tot erger de grenzen van het betamelijke.

In Van smaad tot erger vindt u een chronologische lijst waarbij gekozen is voor de datum van het verbod als ijkpunt. Behalve verboden boeken bevat deze lijst ook vervolgde boeken, dat wil zeggen titels waarop verdachten achteraf gevonnist zijn.

Elk lemma bestaat uit een titelbeschrijving, gestandaardiseerde informatie en een commentaar waarin aandacht is voor de specifieke omstandigheden van elk verbod. Achterin het boek is een register van persoons- en plaatsnamen en een register op titels opgenomen.

Bestellen
Abdera-uitgaven kunt u bestellen bij boekhandel Van Kemenade & Hollaers te Breda.