Donaties

De Stichting Jacob Campo Weyerman krijgt geen subsidie en kan uw financiële steun daarom goed gebruiken. Wij zijn een culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). Uw gift is daardoor aftrekbaar van de belasting.

Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven

  • U kunt een eenmalige bijdrage storten op rekeningnummer NL57 INGB 0003848148 onder vermelding van ‘extra gift’;
  • U kunt ervoor kiezen om een periodieke gift aan de Stichting vast te laten leggen. U geeft dan bijvoorbeeld een grotere gift die u, als u wilt, over vijf of meer jaren kunt uitsmeren. De aftrekmogelijkheden voor periodieke giften zijn ruimer dan die van gewone giften. Het formulier voor het vastleggen van een periodieke gift vindt u hier.

Algemene informatie over de schenkingsmogelijkheden met betrekking tot een ANBI-organisatie vindt u hier.

Informatie over de rechtspositie en de jaarcijfers van de Stichting, vindt u hier.