ANBI

Naam
Stichting Jacob Campo Weijerman

Fiscaal nummer
8058 66 371

Bankrekening
NL57 INGB 0003 8481 48

Vestigingsadres
Weezenhof 6421
6536 AV Nijmegen

Samenstelling bestuur
Zie de pagina Het JCW, waar de namen van de bestuursleden staan vermeld. Zij verrichten hun werkzaamheden voor het JCW pro deo.

Uittreksel handelsregister (Kamer van Koophandel)
Uittreksel handelsregister 41197559 (25-10-2017)

Financiële administratie
Jaarrek. 2023 – Begroting 2024_Balans
Jaarrek. 2023 – Begroting 2024
Jaarrek. 2022 – Begroting 2023
Jaarrek. 2021 – Begroting 2022
Jaarrek. 2020 – Begroting 2021
Jaarrek. 2019 – Begroting 2020_JCW_DEF
Jaarrek. 2018 – Begroting 2019 JCW-DEF
Jaarrek. 2017 – Begroting 2018 JCW-2
Balans 2017 JCW 20-1-2017
Balans 2017 JCW-2
Jaarrekening 2016+Begroting2017
Jaarrekening 2015 Begroting 2016
Balans JCW 2015
Balans en exploitatie JCW 2013
Financieel overzicht JCW 2012
Begroting JCW 2012-2013
Begroting JCW 2012-2014

Doelstellingen en beleidsplan
Zie de pagina Het JCW. Op die pagina zijn de Oprichtingsakte (1977) en het Huishoudelijk reglement (2006) opgenomen. Download hier het Meerjarenbeleid-van-de-Stichting-Jacob-Campo-Weyerman-2016-2021.

Overzicht activiteiten
Sinds 2005 wordt de terugblik op het voorgaande jaar, die tijdens de grondvergadering wordt voorgelezen door de voorzitter, gepubliceerd op de pagina Het JCW (‘Terugblik’). Hieronder staat het formele jaarverslag van het bestuur van de stichting:

ANBI_logo1-279x210