De verwenschte thuiskomst

maandag 18 augustus 2008 – Wat hebben Gerard van den Hoek en Weyerman met elkaar gemeen?

De vraag lijkt onzinnig maar is het niet. Vooral niet voor degenen die weten dat de jong gestorven Friese schrijver (1892-1916) Weyermans Vrolyke Tuchtheer naast zich had liggen toen hij aan zijn feuilleton ‘De verwenschte thuiskomst’ werkte.

Het verhaal verscheen in Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift (Jaargang 26, deel 51, 1916 januari-juli). De schrijver – die hetzelfde jaar nog door Willem Kloos werd betreurd als ‘een bloem in den knop gebroken’ – heeft de publicatie nog net kunnen meemaken.

Omdat Elsevier de jaargangen 1891-1940 van zijn illustere Maandschrift digitaal en doorzoekbaar op het web heeft gepubliceerd, kun je de dramatische vertelling nalezen. Het gaat over een Friese zeeman die na jaren zwerven over de woeste baren weer thuiskomt. Een blij ontvangst krijgt hij niet. Zijn vrouw en zoon zijn vol wrok en zeggen weinig.

Deel 3 heeft als motto:

‘De onthutste meening … stelt ghij vrij … in uw gewijde mist’
Jacob Campo Weyerman. De stilzwijgendheid.

Deel 4 heeft als motto:

‘… onbekent met de walging der konscientie.’
Jacob Campo Weyerman. Den vrolijke tuchtheer, p. 216.

Tja, De stilzwijgendheid.
Wat wordt daar nu weer mee bedoeld?