Goede en foute Fokken

zondag 21 december 2008 – De min in ’t Lazarushuis van Focquenbroch.
Regie: Ton Lutz
V.l.n.r. Wim van den Brink, Ann Hasekamp en Ton Lutz in De min in ’t Lazarushuis – Rotterdams Toneel, 1958. Foto Lemaire en Wennink. Collectie Theater Instituut Nederland.

Zojuist is het laatste nummer van Fumus verschenen: het digitale magazine over Willem Godschalck van Focquenbroch.

Met zeer lezenswaardige artikelen, onder andere over Jan van den Bergh, editeur van Focquenbrochs Min in ’t Lazarus-huys (1674). Geschreven door Karel Bostoen, die tevens een IM schreef over Rumphius-kenner Monty Beekman.

Het is Beekmans verdienste geweest (The crippled heart. An introduction to the life, time and works of Willem Godschalck van Focquenbroch) dat de reputatie van Focquenbroch ver over de landsgrenzen is verspreid.

Verder een vergelijkende bespreking van de zojuist verschenen literatuurgeschiedenis van Porteman & Smits-Veldt. Hierin doet recensent Frans Wetzels een ontluisterende ontdekking: de geleerde geschiedschrijvers hebben in ieder geval wat Fok betreft niet verder gekeken dan wat er al in de bekende boekjes stond. Een blik in de digitale BNTL was al voldoende geweest om te zien dat er de laatste decennia heel wat meer is gepubliceerd van & over Fok, dan wat er nu in deze literaratuurgeschiedenis wordt gedebiteerd.

Meer over Focquenbroch:
De Hoogduitse kwakzalver (1664) van de Leidse Kluchtencompagnie.
De Afrikaanse Brieven, hertaald door Thomas Rosenboom: voor een zacht prijsje gesignaleerd bij De Slegte in Amsterdam
Alle de wercken van W.G.V. Fockenburgh, by den andere versamelt, en van merkelijke Druk-fouten gesuyvert, door B.B. Noyt aldus gedruckt. t’ Amsterdam by Balthus Boeckholt, op de Haerlemmer-straet, 1675.