Kykkast ca 1779

dinsdag 30 december 2008 – Een onbekende opmerking van Herkauwer. Uit: De kykkast dezer twistzieke werelt. Die tekst dateert van rond 1770, komt vermoedelijk uit een Gronings milieu, en is gericht tegen de Chimist der zotheden (een blad in de stijl-Weyerman, vermoedelijk te Groningen ca 1770 gepubliceerd). Die Chimist wordt hieronder aangeduid met Algimist.

[…] al weer een andere vertoning. Daar zie je op het Toneel verschynen, enen studeerende diepdenkende geest van Campo Weijerman, op zyn Jagers gekleet; die met zyn weekelykze blaatjes, veel nieuwschyrige Lezeren heeft gaande gemaakt, ik ben al een mee van die ze met vermaak plagt te lezen, maar hoe nu vraagt de weerelt waar is hy gebleven, is hy afgescheept na Acheron, of is hy uitgeroit als wilde kervel, ik kan nog het een nog het ander denken, maar dat weet ik dat zyn onkunde de oorzaak in deezen is geweest, anders had het niet mogelyk konnen zyn, of hy had nog enige vertogen geschreven, jammer is het maar, nu hy de naam van Algimist tot veltgeschrei had aangenomen, wy nu in plaats van goudt, niemendal ontfangen, en nu zal nog die galonneerde Ezel waar van hy in zyn vertoogjes heeft gemeldt, zeggen dat hy het op de kop geraden heeft […].