De schrijfstijl van Weyerman

dinsdag 8 juli 2008 – Er lijkt iets misgegaan: in de eerste advertentie wordt de Vermakelyke Friesche Schryf Almanach aangeprezen, geschreven in de stijl van onder andere Weyerman. In de volgende advertentie, wanneer de almanak is uitverkocht, wordt de Antwerper Schryf Almanach aangeprezen wegens de schrijfstijl die op die van Weyerman lijkt.

Ook de inhoudsbeschrijving komt overeen. Om welke almanakken het gaat, is onduidelijk.

Te Leeuwarden by ABR. FERWERDA, H.A. DE CHALMOT en G. VAN DER WAL is te Koop: Vermakelyk Friesche Schryf ALMANACH op ’t Jaar 1759, waar in te vinden is, de Jaar, de Paarde en Beeste Merkten in de 7 Provintien en Drenthe; Natuur en Starkundige Nederlandsche Waarzegger; een gesprek tusschen de Godinne Pallas en Mercuur, waar in op een geestige manier word aangetoond, de beezigheden van veele Vrouwen; mede een gesprek tusschen den Krygsgod Mars en Mercuur, waar in Mars zig Heldhaftiglyk voor een Vriend des Konings van Pruissen verklaart, mede word op een geestige trant de leevenswys van veele Heeren Officieren aangetoont; &c. alles op de trant van HENNEBO, WEYERMAN EN RUSTING. Kost 4 Stuiv. Die by 12 te gelyk koopt, kan dezelve by den Drukker T. ROORDA op ’t Heerenveen, in minder prys bekomen.

Leeuwarder Courant 27-12-1758

De Friesche Schryf ALMANACH om deszelfs geestigheid reeds uitverkogt zynde; zo is nu weer te koop te Leeuwarden by ABR. FERWERDA, H.A. DE CHALMOT en G. VAN DER WAL, Sneek R. ZEILSTRA en op ’t Heerenveen by T. ROORDA: Antwerper Schryf ALMANACH op ’t Jaar 1759. waar in mede te vinden is, Natuur en Starkundige Nederlandsche Waarzegger; een gesprek tusschen de Godinne Pallas en Mercuur, waar in op een geestige manier word aangetoond, de beezigheden van veele Vrouwen; mede een gesprek tusschen den Krygsgod Mars en Mercuur, waar in Mars zig Heldhaftiglyk voor een Vriend des Konings van Pruissen verklaart, mede word op een geestige trant de leevenswys van veele Heeren Officieren aangetoont; &c. Alles op de trant van HENNEBO, WEYERMAN EN RUSTING. Kost 4 Stuiv. […].

Leeuwarder Courant 13-1-1759 en 20-1-1759