Franse wijn in de Republiek in de achttiende eeuw

zaterdag 28 juni 2008 – In augustus zal bij uitgeverij Verloren verschijnen Franse wijn in de Republiek in de achttiende eeuw: Economisch handelen, institutionele dynamiek en de herstructurering van de markt van Anne Wegener Sleeswijk. Het boek is een bewerking van het proefschrift waarop zij in 2006 aan Universiteit van Amsterdam en de École des Hautes Études en Sciences Sociales in Parijs promoveerde.

Op de website van Verloren staat het volgende over dit boek te lezen:

Begin achttiende eeuw was wijn een van de belangrijkste goederen die men in de Republiek verhandelde. De wijnhandel nam in de loop van deze eeuw echter sterk af en veranderde bovendien van structuur. De voorkeur van de consument verschoof van witte naar rode wijn en Franse wijn werd steeds meer een luxeproduct.

Anne Wegener Sleeswijk analyseert de oorzaken van deze veranderingen en beschrijft de gevolgen ervan voor kooplieden, wijnkopers, wijnmakelaars en andere betrokkenen. Hierbij komen macro-economische en politieke invloeden aan bod, maar ook de dynamiek van de instituties van de markt, dat wil zeggen de verschuivingen in de normen en regels die het economisch handelen coördineerden.

Deze studie gaat dus niet alleen over goederenstromen, maar ook over strategieën bij het bieden op wijnveilingen, over kwaliteitsnormen en vervalsing, over mode en machtstrijd.