Dansende doden

zondag 23 maart 2008 – Weyerman had geen hoge pet op van Salomon van Rusting. In de Rotterdamsche Hermes noemt hij zijn collega-schrijver ‘Salomon de Kwakzalver’ – RH 41 (1-5-1721), p. 271.

De prenten uit Rustings Schouw-Toneel des Doods zijn natuurlijk niet gemaakt als illustratie bij de dichterlijke hoogstandjes uit het Schouw-Toneel. Ze zijn in 1538 gemaakt door Hans Holbein en uit hout gesneden door Hans Lützelberger. De dodendans is nadien ettelijke malen nagemaakt.

In zekere zin zijn Weyermans ’t Zamenspraaken tusschen de Dooden en de Leevenden ook te beschouwen als een dodendans.