Concert liederen Weyerman

dinsdag 7 oktober 2008 – Tussen 1550 en 1750 verschenen in de Nederlanden talloze liedboekjes; boekjes veelal in zakformaat, waarin liedteksten stonden, gemaakt op bekende melodieën. Het gaat hier om zogenaamde contrafacten: nieuwe poëzie op reeds bestaande muziek.

O Muse, comt nu voort
Nederlandse liederen 1550-1750
door Duo Seraphim, Margot Kalse, mezzosopraan en Elly van Munster, luit

De gedichten zijn afkomstig van dichters uit het Nederlandse (Dietse) taalgebied van toen, ook uit Antwerpen (Jan van der Noot) en Brugge. Primeurs uit het Princesse Liet-boec (Amsterdam 1605)!

De 18e eeuw is vertegenwoordigd door de dichters Focquenbroch en Weyerman.

W.G. van Focquenbroch: ‘Indien ick daght ô schoone son!’
Toon: Simple courante
Uit: Thalia, of geurige sang-goddin (Amsterdam, 1665)

J. C. Weyerman: ‘Air. ‘Sa! Dan laat ons rustig raazen’
Toon: geen wijsaanduiding
Uit: Den ontleeder der gebreeken no.35 (Amsterdam, 1724)

J. C. Weyerman: Een Zamenspraak tusschen Damon en een jong juffertje. ‘Mijn lam, mijn lekk’re amandeltaart!’
Air: Alst begint of Pekelharing in de kist
Uit: Den Echo des Weerelds (Amsterdam, 1726-1727)

Zaterdag 11 oktober in Huys Dever
’t Huys Dever, Heereweg 349 A , Lisse (tegenover tuincentrum Overvecht)
Aanvang: 20:00 uur
Entree: EUR 12.50
Reserveren: 0252-411430