Inkhoorn

woensdag 1 oktober 2008 – Campo had een ‘inkhoorn’, zo vermeldt hij ergens in een van zijn vroege tijdschriften. Herkauwer had altijd aangenomen dat die spelvorm een soort fonetische werkgave was van ‘eekhoorn’, maar blijkbaar is ‘inkhoorn’ vrij normaal.

De bekende Amsterdamse verzamelaar en burgmeester Nicolaes Witsen (1641-1717) schrijft op 1 juni 1714 aan Cuper over een wilde kat:

‘Het heeft geen hooft gelijk een kat, maer als een vos voor spits, en is ook so groot niet als een kat, maer als een groote inkhoorn.’ (Bron: M.H. Peters, Mercator Sapiens, 2008, p. 48.)

Herkauwer