Imitator Campo

maandag 29 september 2008 – Tekst in komende blog van Herkauwer:

De zwervende Mercurius. [1755] – Col.: Rotterdam, Gerrit van Rooyen. [Vanaf no. 2 twaalf andere verkopers] – KB 3112 F 27. – 4o, weekblad, telkens 8 blzz., 7 – 21 april 1755 Bevat nrs. 1 t/m 3. Beetje in de stijl van Doedijns / Weyerman, maar niet bijzonder daarin geslaagd: ‘Om zes duiten te sparen, smyt men wel eens tien Last grooten Brandharing, in de grondeloozen Poel eens Advocaets of Procureurs beurs.’ (p. 11).