O Muse, comt nv voort

maandag 21 december 2009 – Onlangs verscheen de cd van het Duo Seraphim (Margot Kalse, mezzo sopraan en Elly van Munster, luit), waarop maar liefst 23 liederen, contrafacten, van de zestiende eeuw tot de achttiende eeuw, van Jan vander Noot tot Weyerman, worden uitgevoerd. In het begeleidende boekje zijn de teksten opgenomen, met vertalingen in het Engels. Van Weyerman zijn twee liedjes opgenomen.

De eerste is Air, afkomstig uit Den ontleeder der gebreeken (no. 35, 1724), over de podagrist, die liever drinkt dan de liefde bedrijft. De tweede, Een zamenspraak tusschen Damon en een jong juffertje, komt uit Den Echo des Weerelds, no. 21 van 11 maart 1726, waar het liedje de aan de kus gewijde aflevering afsluit. De melodie is die van Pekelharing in de kist, een in die tijd bekend toneeldeuntje.

De cd is bij Margot Kalse te bestellen door € 22.90 over te maken op rekening 1581151 t.n.v. Margot Kalse te Leiden, onder vermelding van CDNL en uw adres. U krijgt dan de cd thuis bezorgd.