Vreedecourier

maandag 19 januari 2009 – Nadat Sautijn Kluit zijn artikel over de journalist Weyerman had gepubliceerd, verscheen in het tweede deel (1874-1875) van de Bibliographische Adversaria een reactie. Geschreven door Dirk Mulder Bosgoed, bibliothecaris van het Rotterdamse Leeskabinet.

Mulder Bosgoed wijst Sautijn Kluit op een omissie: hij is vergeten de Vreedecourier te vermelden in het lijstje tijdschriften die op naam van Weyerman staan. Misschien begrijpelijk van Sautijn Kluit, maar Mulder Bosgoed heeft een vracht aan argumenten om aan te tonen dat het anonieme blad wel degelijk tot het oeuvre van Weyerman behoort.
Klik hier om het artikel te lezen.

In hetzelfde deel van de Bibliographische Adversaria staat nog een artikel over Weijerman, deze keer van Sautijn Kluit zelf. Helaas is dit niet gedigitaliseerd.

De Vreedecourier wordt ook door Van Doorninck tot het werk van Weyerman gerekend. De website van de UB Utrecht heeft dit overgenomen. Zie echter de kritische kanttekeningen over deze toeschrijving van Pim van Oostrum in haar inleiding op De Hollandsche Spectator (nrs 61-105). Klik hier om haar argumentatie verder te lezen.