Vrijmetselende patriotten

maandag 26 januari 2009 – Eind vorig jaar promoveerde Arille Chevalier aan de universiteit van Nice op een proefschrift over Nederlandse vrijmetselaren in Franse ballingschap gedurende de Franse Revolutie. Het heet L’Exil des patriots Hollandais en France et la loge maçonnique ‘Les Vrais Bataves’ (1790-1795) à l’Orient de Dunkerque.

Dit staat te lezen op de website van OVN, de stichting die het wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland propageert.
Volgens de nieuwsbrief van The Center for Research into Freemasonry and Fraternalism (november 2008) is het boek nog niet verschenen, maar getuige de lof die het wordt toegezwaaid, zal dat wel gebeuren.

Wie op de naam van Achille Chevalier googelt, ziet dat hij al verschillende artikelen over dit onderwerp geschreven heeft.

De doctoraalscriptie van Pauline van den Heuvel over de relatie tussen toneel & vrijmetselarij (UvA 2003) is wel onmiddellijk toegankelijk. ‘In één woord: Men zorge voor elkander’. Tonelisten en vrijmetselarij 1795-1844 staat volledig op internet. Goeie scriptie, goed gedocumenteerd, met veel nieuwe gegevens.