Boekenwijsheid

woensdag 1 juli 2009 – Het project STCN is afgelopen. Jammer.
Voortaan worden er alleen nog maar boeken volledig gedigitaliseerd. Er komt een tijd dat we straks in de KB hemel en aarde moeten bewegen om de echte oude drukken in handen te krijgen. Zoals dat ook het geval is met de pamfletten uit de Knuttel-collectie.

Jammer dus van de STCN. Nederland heeft nu een schitterende maar onvolledige nationale bibliografie. Met veel gaten die kennelijk niet meer worden ingevuld. Die boektitels worden daarmee uit het collectieve geheugen gewist, als ze er al in zaten.
Alle gedrukte schatten uit het Regionaal Archief Leiden bijvoorbeeld: veel bestaat straks niet meer.

Hopelijk sleutelen ze nog wel aan de database van de STCN. Wie ‘Luzac’ intypt en wil zoeken naar zijn fonds (optie: drukker/uitgever) vindt slechts één titel en een mededeling dat de naam ‘Fictitious’ is. Je schijnt bij het zoeken iets te moeten doen met een vraagteken, maar 10 tegen 1 dat je dat vergeet.
Er mankeert kennelijk iets aan de gebruiksvriendelijkheid. Probeer bijvoorbeeld het fonds van minor publisher Cornelis Heiligert samen te stellen op basis van de gegevens van de STCN. Nu geeft de database ineens 317 hits, maar het wordt nog een heel gepeuter bij deze 317 records om zijn eigen uitgaven te achterhalen.

Leve de STCN dus. Heel veel boeken staan erin, maar veel klein spul niet.
Klein spul, dus onnodig en onnuttig? Ik dacht dat de onderzoeker dat uitmaakt en niet de database-jongens en -meisjes.
Het is nu een instrument dat door zijn hiaten en onduidelijke zoekinstructies onbetrouwbaar is.
Jammer. Een gemiste kans voor een onmisbaar instrument als de STCN.

Maar nu is er Boekenwijsheid. Drie eeuwen kennis en cultuur in 30 bijzondere boeken. Onder red. van Jan Bos en Erik Geleijns. Een bundel artikelen voor € 29,90. Lees hier wat de uitgever heeft te melden.
Het Reformatorisch dagblad besteedde er een lange reportage aan. Kijk daarvoor hier.