Revolutie in Gouda

maandag 13 juli 2009 – Het proefschrift van Wim Knoops over Gouda in de jaren ’80 van de 18e eeuw nadert zijn voltooiing. Volgend jaar verdedigt hij zijn Gouda 1787, een boek over radicalisering, revolutie en restauratie.
De uitgever biedt het al aan in de rubriek assortiment, onder het thema Franse revolutie (zie website Bataafsche Leeuw).
Veelbelovend is de volgende zin:

Bij deze uitgave, die medio 2010 zal verschijnen, is een CD-rom bijgesloten, met daarop een uitgebreide bronnenpublicatie over de patriottentijd (in het algemeen en Gouda in het bijzonder), kaarten en onderzoeksbestanden.

Corrigerende voetnoot van de auteur
Vergis je je niet? De orangisten scholden de patriotten uit voor Kezen, niet voor Kazen!