Weyerman over de windhandel

donderdag 9 juli 2009 – Wie bij de STCN zoekt op de trefwoorden Weyerman & Project, krijgt het Project van eene Wint-Assurantie-Compagnie niet in beeld.

Behalve Frank Peeters blijken de STCN-medewerkers niet op de hoogte te zijn van het (mogelijk) auteurschap van Weyerman.

Peter Altena schreef over dit merkwaardige pamflet in de MedJCW 9 (1986) p. 52-60 (inclusief de integrale tekst van het Project). Hij komt, net als eerder Jos Leenes, tot de conclusie dat deze anonieme satirische aanval op de speculatieve actiehandel, van Weyerman geweest moet zijn.

Opmerkelijk detail
Niet alleen de Bibliotheca Thysiana bezit een exemplaar (aldus de STCN), maar volgens Peter Altena en Marleen de Vries (Aanzet tot een bibliografie) ook de UB Gent. Het Project zou zich in één band bevinden achter de Rotterdamsche Hermes.
En laat die Rotterdamsche Hermes nu niet meer in de Gentse UB-catalogus voorkomen…