Vereniging Hendrick de Keyser

zaterdag 6 juni 2009 – In het deze week verschenen jaarverslag van de Vereniging Hendrick de Keyser staat een bijzonder informatief en prachtig geïllustreerd artikel over het Haarlemse Hodshon Huis. Auteur van dit artikel is de Amsterdamse hoogleraar architectuurgeschiedenis Lex Bosman.

Dit stadspaleis, gelegen aan het Spaarne 15A-17, werd in 1794-95 gebouwd door de Amsterdamse stadsarchitect Abraham van de Hart (1747-1820), die onder andere tekende voor het Maagdenhuis. Het Hodshon Huis werd in 2007 verworven door de Vereniging HdK.

Het Hodshonhuis ontleent zijn naam aan de bouwvrouwe, de destijds 24-jarige schatrijke erfgename Cornelia Catharina (“Keetje”) Hodshon (1768-1829). In 1780 bleef zij na het overlijden van haar vader Albertus, handelaar in lijnwaad, als wees achter met twee broers. Zij verkeerde in doopsgezinde, patriotse kringen.

Dit is tevens een goede gelegenheid om te wijzen op deze negentigjarige zeer actieve vereniging en haar website. Voor de liefhebbers van Nederlandse architectuur is het zelfs aan te bevelen lid te worden om te kunnen genieten van het huizenbezit van de vereniging en deel te nemen aan de aardige excursies die jaarlijks worden ondernomen.