Portret Mandeville

donderdag 12 maart 2009 – Dit is het portret van Mandeville. Tot die conclusie kwam Arne Jansen, de grote Mandeville-kenner, toen hij surfte in de portrettengalerij van GB.

Het is geschilderd door John Closterman. Alle pogingen tot nu toe om de jongeman te identificeren, zijn op niets uitgelopen. Misschien is het nu raak. Lees hier verder.

Weyerman beschrijft in zijn Konst-schilders een N. Kloosterman, een konterfytsel-schilder geboren in Duitsland (1656) die in Londen werkzaam was. Dit jaartal wijkt iets af van er in de officiële biografieën van Closterman staat.

Maar voor het overige lijkt Weyerman de schilder goed te hebben gekend. Een levendig citaat uit de Konst-schilders:

Die Kloosterman was van een verliefde gesteltenis, om nu niet genootzaakt te zyn van gestadiglyk in der Hoeren Wynhuyzen van Drurylane en van Konventgarden te moeten loopen, en zyn gezondheyt te waagen aan die voor alle man gereed staande of leggende vloernymfen, deed hy voor zyn winterprovisie een alderliefte mooi venusdiertje op, die by dag voor Gouvernante, en by nacht voor Bedbewaarster zou speelen in zyne huyshouding.